komunikat prasowy

Transport RDF-u z dala od centrum Zawiercia

15 Grudzień 2020, 12:35

Firma Fortum planuje wybudować w Zawierciu instalację do produkcji paliwa alternatywnego RDF, do której ma trafić ponad 20 tys. ton zawierciańskich odpadów. Będą to odpady pozostałe po sortowaniu, których nie da się już zagospodarować w inny sposób. Tym samym odpady te zamiast trafić na wysypiska, będą wykorzystane – w postaci paliwa – do odzysku energii w elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Eksperci, przygotowujący raport środowiskowy potwierdzili, że inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia ani dla okolicznych mieszkańców ani dla środowiska – wskazują, że jedyną uciążliwością może być transport paliwa. Jak zostanie zorganizowany? Czy firma zadbała, aby był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców?

Nowoczesne rozwiązania zastosowane w zakładzie, który planujemy wybudować w Zawierciu takie jak m.in. zamknięcie całej produkcji w hermetycznej hali i wyposażenie jej w kompleksowy system odpylania oraz filtry z węglem aktywnym na wypadek pojawienia się zapachów gwarantują, że sam zakład nie będzie uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Jednak uważamy, że jeśli chcemy mianować się „dobrym sąsiadem” dla mieszkańców Zawiercia to musimy zadbać nie tylko o to, aby sama instalacja była bezpieczna i nieuciążliwa, ale także o całe otoczenie, w tym transport z i do zakładu. Z tego powodu ograniczyliśmy liczbę ciężarówek do minimum i zorganizowaliśmy cały proces tak, aby nie było tzw. pustych przejazdów - mówi Krzysztof Karolczyk, Kierownik ds. Rozwoju Projektów w Fortum.

Spoza Zawiercia do zakładu ma przyjeżdżać maksymalnie 17 ciężarówek na dobę z założeniem, że nie będzie pustych kursów, tj. te same ciężarówki, które przyjadą z odpadami do przetworzenia, zabiorą potem gotowy RDF do Zabrza. Co istotne, cały transport ominie centrum Zawiercia – ciężarówki będą korzystać z obwodnicy, drogi nr 78 i autostrady A1. Jeśli chodzi o odpady zawierciańskie to sprawa jest jeszcze prostsza – będą transportowane z Zakładu Gospodarki Komunalnej od razu do nowego zakładu Fortum, mając do pokonania zaledwie ok. 300 m pomiędzy zakładami.

Warto też podkreślić istotną pod kątem transportu właściwość przetwarzanych odpadów – odpady wykorzystywane do produkcji RDF to pozostałości po sortowaniu, które są pozbawione frakcji organicznej. To ważne, bo to właśnie ta frakcja odpowiada za nieprzyjemny zapach odpadów. Tutaj jej nie ma, więc nawet sam transport paliwa nie będzie powodował żadnych nieprzyjemnych zapachów a szczelnie zamykane skrzynie ładunkowe pozwolą uniknąć jakiegokolwiek zaśmiecenia np. wywiania fragmentu torby foliowej czy gazety – podsumowuje Krzysztof Karolczyk.