komunikat prasowy

Prawie 5 mln inwestycji w częstochowską sieć ciepłowniczą

27 Kwiecień 2021, 09:28

Firma Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni w Częstochowie w minionym sezonie grzewczym dostarczyła łącznie 1 626 934 GJ ciepła. Na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w mieście spółka wydała w 2020 roku ok. 4,7 mln zł.

Od października 2020 r. do marca 2021 r. Fortum dostarczyło w Częstochowie łącznie ponad 1 626 934 GJ ciepła, czyli o 11,3% więcej niż w poprzednim okresie grzewczym. Najzimniejszym dniem w sezonie 2020/2021 był 12 lutego 2021 r., kiedy średnia dobowa temperatura wyniosła -11,7ºC. W tym dniu Fortum dostarczyło mieszkańcom Częstochowy 16 602 GJ. 

– Rok 2020 był dla nas wyjątkowy – 10 lat temu wybudowaliśmy elektrociepłownię, dzięki której uniknęliśmy w Częstochowie emisji ok. 3445 ton pyłu do środowiska. We wrześniu świętowaliśmy jubileusz 10-lecia choć – ze względu na sytuację epidemiczną w kraju – z pewnymi ograniczeniami. Pandemia postawiła przed nami także inne wyzwania – musieliśmy tak zorganizować pracę, aby zapewnić dostawy, ale jednocześnie zadbać o maksymalne bezpieczeństwo naszych pracowników. Dlatego przestawiliśmy się na tryb hybrydowy i część pracowników – łącznie ze mną – wykonywało swoje obowiązki zdalnie – mówi Andrzej Starzyński, kierownik elektrociepłowni Fortum w Częstochowie.

Łącznie w 2020 r. firma wydała na inwestycje w Częstochowie ok. 4,7 mln zł – w tym 1,9 mln zł na modernizację 1,8 km sieci ciepłowniczych i 16 węzłów cieplnych oraz 2,8 mln zł na rozbudowę sieci. W 2020 r. spółka przyłączyła do sieci ciepłowniczej, m.in. stadion RKS Raków przy ul. Limanowskiego, budynek Sądu Okręgowego przy ul. Św. Rocha oraz nowe budynki wielorodzinne w rejonie ulic Okulickiego, Poleskiej i Małopolskiej – łącznie 20 nowych obiektów o mocy ok. 7MW. Na początku 2021 r. Fortum zakończyło także, rozpoczętą w 2020 r., modernizację instalacji oczyszczania kotłów szczytowych w ciepłowni Rejtana.

W 2021 r. firma planuje dalsze inwestycje sieciowe, na które chce wydać ok. 5,8 mln zł, w tym 2,3 mln zł na modernizację istniejących sieci i węzłów cieplnych oraz 3,5 mln na rozbudowę sieci i podłączenie nowych odbiorców. Fortum będzie inwestować także w elektrociepłownię, planując m.in. budowę filtra workowego w układzie odprowadzania spalin z kotła fluidalnego, szacowaną na ok. 40 mln zł. Modernizowany ma być także system komputerowy nadzorujący i monitorujący pracę elektrociepłowni, na co Fortum chce wydać ok. 1,3 mln zł.

Inwestycje w modernizację czy rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz te, koncentrujące się na usprawnieniu pracy naszej elektrociepłowni w Częstochowie mają wspólne cele – zwiększenie efektywności produkcji energii i poprawę jakości powietrza w mieście. – podsumowuje Andrzej Żyła, główny specjalista ds. inwestycji Fortum.