komunikat prasowy

Czysta energia dla Wrocławia i regionu

11 Maj 2021, 13:00

Aglomeracja wrocławska potrzebuje elektrociepłowni odzyskującej energię z wytwarzanych przez mieszkańców odpadów. To wniosek płynący z raportu opracowanego przez ekspertów Politechniki Wrocławskiej. Budowę tego typu instalacji w pobliżu stolicy Dolnego Śląska rozważa Fortum. Decyzję o realizacji projektu poprzedzą działania informacyjno-konsultacyjne.

Instalacje termicznego przetwarzania odpadów pozwalają ograniczyć składowanie odpadów i stanowią domknięcie gospodarki obiegu zamkniętego, odzyskując energię zgodnie z tzw. hierarchią postępowania z odpadami. Inaczej mówiąc wykorzystują pozostałości po sortowaniu, które nie nadają się już do ponownego wykorzystania ani materiałowego odzysku, co w żaden sposób nie kłóci się ze wzrostem poziomów recyklingu. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na tego typu instalacje w województwie dolnośląskim, to z naszych analiz wynika, że należałoby wybudować dwie: jedną w rejonie Wrocławia, a drugą w środkowo-zachodniej części województwa – mówi dr inż. Emilia Den Boer, współautorka raportu „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia”.

W Europie funkcjonuje ponad 450 instalacji odzyskujących prąd i ciepło z odpadów nienadających się do recyklingu, w tym także w Polsce, m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Zabrzu czy Białymstoku.

Planowana inwestycja Fortum

Budowę elektrociepłowni wykorzystującej paliwo alternatywne z odpadów nie nadających się do ponownego wykorzystania rozważa Fortum. Instalacja mogłaby powstać pod Wrocławiem, u zbiegu dróg S8 i DK 98, na obszarze tzw. obrębu Biskupice. Jest to teren oddalony od zabudowań mieszkalnych, a jednocześnie zapewniający sprawny dojazd. Ze względu na niewielką odległość (ok. 5 km) od wrocławskiej sieci ciepłowniczej, możliwe będzie przyłączenie do niej nowej instalacji.

Jesteśmy przekonani, że aglomeracja wrocławska jako dynamicznie rozwijający się region potrzebuje nowych, ekologicznych źródeł energii oraz efektywnego systemu zagospodarowania odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Jednym z możliwych rozwiązań jest właśnie elektrociepłownia, wykorzystująca paliwo alternatywne na bazie odpadów pozostałych po sortowaniu. Zamiast trafiać na wysypiska, odpady mogą służyć do produkcji użytecznej energii. Projekt EC OdNova jest na etapie przygotowawczym, a decyzja o realizacji inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, ofert od kluczowych dostawców oraz po przeprowadzeniu działań informacyjno-konsultacyjnych – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej w Fortum.

Fortum przewiduje, że rozpoczęcie budowy może nastąpić w 2023 r., a uruchomienie obiektu w 2025 r. Elektrociepłownia o mocy ok. 51 MWt mogłaby produkować ciepło wystarczające dla ok. 30 tys. mieszkańców. Wykorzystanie paliwa alternatywnego oznacza możliwość zaoferowania konkurencyjnych cen w zakresie przetworzenia odpadów wytwarzanych lokalnie i szansę na ograniczenie wzrostu tzw. opłaty śmieciowej ponoszonej przez mieszkańców. W tego typu elektrociepłowni przetwarza się tę frakcję odpadów, której nie można już poddać recyklingowi.  Po obróbce w sortowni powstaje bezwonny i suchy materiał o nazwie RDF (z ang. Refuse-Derived Fuel), który można przetworzyć na ciepło i energię elektryczną, zamiast składować na wysypisku.

Wrocław jest miastem, w którym staramy się już dziś dostrzegać wyzwania przyszłości. Jednym z nich jest nowoczesne podejście do recyklingu odpadów. W naszym dotychczasowym systemie gospodarki odpadami część z nich składujemy na wysypiskach. Wszyscy, w tym przyszłe pokolenia, ponosimy tego coraz wyższą cenę. Szansą na zmianę może być instalacja obiegu zamkniętego, która dodatkowo produkować będzie ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców. Dzięki temu zlikwidujemy część kopciuchów. Dlatego z nadzieją będziemy się przyglądać planom Fortum, które inwestując chce w całości sfinansować budowę nowoczesnej instalacji – mówi Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia.

Nowa inwestycja to także dodatkowe korzyści dla gminy Wisznia Mała w postaci wpływów do budżetu oraz nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców.

Gmina Wisznia Mała z racji tego, iż jest gospodarzem terenu będzie arbitrem całego przedsięwzięcia. Z pełną starannością, transparentnością, szczególnie przy udziale społeczeństwa Gmina poprowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na położenie działki na południowo-wschodnim krańcu Gminy w węzłach dróg S 8 i DK 98 i w bezpośrednim sąsiedztwie Gmin Wrocław i Długołęka będziemy współpracować z naszymi dobrymi sąsiadami w tym postępowaniu – mówi Jakub Bronowicki, Wójt Gminy Wisznia Mała.

Dialog z mieszkańcami

Realizację inwestycji poprzedzą działania informacyjno-konsultacyjne. Fortum zapowiada otwartość na dialog z mieszkańcami, co znalazło odzwierciedlenie w Porozumieniu, jakie z firmą podpisali przedstawiciele Gminy Wrocław i Wisznia Mała. Dokument ma zapewnić Gminom i jej społecznościom m.in. przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych wykraczających poza wymagania ustawowe, w tym spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami mediów, organizacji ekologicznych i pozarządowych.

Mamy świadomość, że inwestycje dotyczące energetyki czy zagospodarowania odpadów wiążą się
z dużym zainteresowaniem.
Jesteśmy otwarci na dialog. Podobne instalacje na świecie stają się często miejscowymi atrakcjami. Mają ciekawą architekturę, ścieżki edukacyjne lub ogólnodostępne tereny rekreacyjne. W Kopenhadze jest nawet stok narciarski. Chociaż EC OdNova będzie oddalona od osiedli mieszkalnych, to jednak zależy nam, aby była ciekawym i przyjaznym obiektem. Chcemy korzystać z najlepszych światowych wzorców, ale dopasować obiekt do oczekiwań mieszkańców. Będziemy z nimi na ten temat rozmawiać w trakcie przygotowania inwestycji – dodaje Piotr Górnik.


Więcej informacji o planowanej inwestycji: www.ecodnova.pl

Link do raportu „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia”: http://bit.ly/RaportGOZ_2021

Link do dodatkowych materiałów (infografika, prezentacje, zdjęcia, setki): https://we.tl/t-DhApAPkCku

Link do filmu z lokalizacją: https://youtu.be/aHZjUNcn4Cs

Plik z filmem wysokiej rozdzielczości dla TV: https://drive.google.com/drive/folders/15Dme80VHc3lI_5D8v6qyLLpZeu_NqrzV

 

Statystyki i dane:

  • We Wrocławiu wytwarza się 326 tys. ton śmieci rocznie, z tego 193 tys. ton to frakcja resztkowa, która po kolejnym przetworzeniu stanowi odpad nienadający się już do dalszego odzysku
  • W całym województwie wytwarza się 1 155 394 ton, a ponad 700 tys. ton to frakcja resztkowa, która po kolejnym przetworzeniu stanowi odpad nienadający się już do dalszego odzysku
  • Do planowanej instalacji trafi około 200 tys. ton. Dla porównania: to tak jakby śmieci przestało wytwarzać 400 tysięcy mieszkańców aglomeracji wrocławskiej
  • Nowa instalacja pozwoli wytworzyć ciepło dla około 10 tysięcy mieszkań (gospodarstw domowych). Oznacza to, że czystą, zieloną energią ogrzeje się ok 35 tys. mieszkańców
  • Nowa instalacja pozwoli także wytworzyć 130 GWh energii elektrycznej rocznie. To tyle prądu, ile statystycznie zużywamy w 45 tys. mieszkań. Oznacza to, że czystą, zieloną energią elektryczną rozświetli swoje mieszkania ok 160 tys. mieszkańców
  • Instalacja kosztować może ok. 700 mln zł, a jej powstanie planowane jest w 2025 roku