komunikat prasowy

Kto skorzysta na EC OdNova?

26 Maj 2021, 11:15

Każdy kto wyrzuca odpady i płaci za ich wywóz. Czyli wszyscy mieszkańcy Aglomeracji Wrocławskiej. Analizując dane na temat ilości odpadów wytwarzanych w naszym regionie widać, że z biegiem lat będziemy płacić za wywóz odpadów coraz więcej. Nowa elektrociepłownia wykorzystująca paliwo alternatywne ma pomóc rozwiązać ten problem. Jak może wpłynąć na zmianę cen?

W przeliczeniu na jedną osobę, wrocławianie, a także mieszkańcy całego województwa dolnośląskiego, wytwarzają najwięcej odpadów  w porównaniu do mieszkańców pozostałych miast wojewódzkich oraz województw w Polsce  – wynika z raportu „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia”. Wiąże się to m.in. z wysokim stopniem urbanizacji województwa, a także wysokim poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego w porównaniu do innych regionów kraju.

Co zrobić z odpadami?

Już wytwarzamy najwięcej odpadów w Polsce, a będziemy jeszcze więcej – do 2035 ilość odpadów we Wrocławiu ma wzrosnąć o ok. 21,8% dla Wrocławia, a w całym województwie ok. 12% w porównaniu do roku 2019. Co istotne, mimo że coraz lepiej radzimy sobie z selektywną zbiórką odpadów, to i tak największą część odpadów komunalnych stanowią odpady zmieszane, czyli te z czarnego pojemnika. I to one stanowią największy problem i generują największe koszty.

W Aglomeracji Wrocławskiej problem z zagospodarowaniem odpadów komunalnych może pogłębiać się szybciej niż w innych regionach Polski nie tyko dlatego, że wytwarzamy więcej odpadów, ale też dlatego, że brakuje nam instalacji, które mogłyby tego typu odpady wykorzystać, np. jako paliwo do produkcji energii. Inaczej mówiąc: wytwarzamy najwięcej odpadów w Polsce i nie mamy żadnej instalacji, która mogłaby pomóc nam z tymi odpadami sobie poradzić. To właśnie jedna z przyczyn coraz wyższych opłat za wywóz odpadów – mówi dr inż. Emilia den Boer, współautorka raportu „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia”.

Recykling i produkcja energii

Problem nadmiernej ilości odpadów dotyczy całej Aglomeracji Wrocławskiej – przecież każdy z nas wyrzuca odpady i płaci za ich wywóz. Dlatego inwestycja, która pomoże rozwiązać problem odpadów przyniesie korzyści dla wszystkich mieszkańców regionu. Fortum proponuje bezpieczne rozwiązanie znane nie tylko w innych krajach Europy, ale także w wielu miastach w Polsce – aby odpady przestały być kosztownym problemem, należy zacząć traktować je jak zasób. Z jednej strony starać się w jak najwyższym stopniu odzyskać z nich surowce, czyli prowadzić recykling, a z drugiej – z tych, z których już nic nie da się odzyskać – wytworzyć paliwo i wyprodukować energię dla mieszkańców.

Oczywiście nowa elektrociepłownia wykorzystująca część z odpadów wytwarzanych przez mieszkańców nie sprawi, że nagle koszty zagospodarowania odpadów w Aglomeracji Wrocławskiej znikną. Nowa instalacja będzie zawsze tylko elementem całego systemu, ale może w znacznym stopniu zahamować wzrost cen za wywóz odpadów. Jesteśmy gotowi do rozmów na temat konkurencyjnych cen dla Aglomeracji Wrocławskiej – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej w Fortum.

Lokalizacja ma znaczenie

Projekt EC OdNova jest dopiero na wstępnym etapie, ale z punktu widzenia mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej dobrze, aby rozwijał się właśnie tutaj. Lokalizacja ma znaczenie w kontekście cen za spalenie odpadów.

Z naszych analiz wynika, że duże miasta, które posiadają własne zakłady termicznego przekształcania odpadów mają faktycznie niższe opłaty za gospodarowanie odpadami (średnio 18,1 zł/mieszkańca) od dużych miast, które nie dysponują tymi instalacjami (średnio 23,5 zł/ mieszkańca) – dodaje dr inż. Emilia den Boer.

Dokładna lokalizacja EC OdNova jest przedmiotem prowadzonych obecnie konsultacji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi. Zaproponowana przez Fortum – w tzw. obrębie Biskupice – jest optymalna, ponieważ byłaby odizolowana od zabudowy mieszkaniowej z każdej strony – drogami krajowymi S8 i 98 oraz linią kolejową  a z drugiej strony blisko systemu ciepłowniczego Wrocławia tak aby wykorzystać tanie i czyste ciepło z tej instalacji.

infografika