komunikat prasowy

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej

12 Maj 2021, 12:39

Fortum zaprasza mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej na spotkania informacyjno-konsultacyjne w kontekście projektu EC OdNova z przedstawicielami firmy i ekspertami. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane wnioski z raportu „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia” oraz szczegóły planowanej inwestycji Fortum. Obecnie projekt jest na etapie przygotowań – Fortum rozważa taką możliwość i chce to skonsultować ze wszystkimi interesariuszami, dlatego rozpoczyna konsultacje i działania informacyjne. 

Pierwsze spotkania odbędą się w formule online. Mają charakter otwarty – może w nich uczestniczyć każda zainteresowana osoba. Będzie także możliwość zadawania pytań na czacie. Linki do spotkań znajdują się poniżej:

Spotkanie 13 maja, godz. 17:00https://youtu.be/AaDJN-Qlgto

Spotkanie 14 maja, godz. 17:00https://youtu.be/JprVS-r-b_Q

Spotkanie 17 maja, godz. 17:00https://youtu.be/un1Wf9uzrik

Fortum planuje także organizację kolejnych spotkań (także bezpośrednich, w zgodzie z wymogami sanitarnymi) oraz punktów informacyjnych. W porozumieniu podpisanym z władzami samorządowymi, firma zobowiązała się do przejrzystości i szerokiego dialogu. Wszystkie te działania znacznie wykraczają poza zakres formalnych konsultacji społecznych, które zgodnie z prawem będzie prowadzić gmina Wisznia Mała.

Więcej informacji o inwestycji