komunikat prasowy

Gospodarka odpadowa we Wrocławiu

01 Czerwiec 2021, 10:14

W przeliczeniu na jedną osobę mieszkańcy województwa dolnośląskiego wytwarzają najwięcej odpadów w porównaniu do mieszkańców pozostałych miast wojewódzkich oraz województw w Polsce – wynika z raportu „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia”. Jakie wyzwania czekają nas w kontekście gospodarki odpadowej?

Fakt, że w naszym województwie wytwarzamy najwięcej odpadów wiąże się m.in. z wysokim stopniem urbanizacji województwa dolnośląskiego, a także wysokim poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego w porównaniu do innych regionów kraju.

Do 2035 ilość odpadów we Wrocławiu ma wzrosnąć o ok. 21,8% dla Wrocławia, a w całym województwie ok. 12% w porównaniu do roku 2019. Co istotne, mimo że coraz lepiej radzimy sobie z selektywną zbiórką odpadów, to i tak największą część odpadów komunalnych stanowią odpady zmieszane, czyli te z czarnego pojemnika. I to one stanowią największy problem i generują największe koszty. – mówi dr inż. Emilia den Boer, współautorka raportu „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia”.

W Aglomeracji Wrocławskiej problem z zagospodarowaniem odpadów komunalnych może pogłębiać się szybciej niż w innych regionach Polski nie tyko dlatego, że wytwarzamy więcej odpadów, ale też dlatego, że brakuje nam instalacji, które mogłyby tego typu odpady wykorzystać, np. jako paliwo do produkcji energii. Inaczej mówiąc: wytwarzamy najwięcej odpadów w Polsce i nie mamy żadnej instalacji, która mogłaby pomóc nam z tymi odpadami sobie poradzić. To przekłada się na coraz wyższe opłaty za wywóz odpadów.

Jako odpowiedź na wyzwania związane z gospodarką odpadową w Aglomeracji Wrocławskiej i element hamujący wzrost cen za wywóz odpadów proponujemy nową elektrociepłownię wykorzystującą część z odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Logika jest tu prosta – aby odpady przestały być kosztownym problemem, należy zacząć traktować je jak zasób. Z tych, z których już nic nie da się odzyskać najlepiej wytworzyć paliwo i wyprodukować energię dla mieszkańców. – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej w Fortum.

W raporcie „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia” wskazano, że duże miasta, które posiadają własne zakłady termicznego przekształcania odpadów mają faktycznie niższe opłaty za gospodarowanie odpadami (średnio 18,1 zł/mieszkańca) od dużych miast, które nie dysponują tymi instalacjami (średnio 23,5 zł/ mieszkańca). Fortum planuje wybudować podobną instalację w Aglomeracji Wrocławskiej. Chociaż dokładna lokalizacja EC OdNova jest przedmiotem prowadzonych obecnie konsultacji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi, to zaproponowana przez Fortum – w tzw. obrębie Biskupice – jest optymalna. Świadczy o tym fakt, że jest odizolowana od zabudowy mieszkaniowej z każdej strony – drogami krajowymi S8 i 98 oraz linią kolejową a przy tym znajduje się blisko systemu ciepłowniczego Wrocławia.

Więcej informacji o planowanej inwestycji: www.ecodnova.pl

Link do raportu: „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia”: http://bit.ly/RaportGOZ_2021