komunikat prasowy

Fortum zamyka przeglądy strategiczne dla obszaru biznesowego Consumer Solutions oraz dla polskich aktywów ciepłowniczych

03 Marzec 2022, 07:29

W warunkach wysoce niestabilnego otoczenia rynkowego Fortum podjęło decyzję o zakończeniu przeglądów opcji strategicznych dla obszaru biznesowego Consumer Solutions (detaliczna sprzedaż energii elektrycznej) oraz dla polskich aktywów ciepłowniczych.

Oba obszary biznesowe będą nadal rozwijane w ramach grupy Fortum. Ponadto Fortum rozważy opcje dalszej dekarbonizacji polskich aktywów. Grupa Fortum zobowiązała się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej europejskiej produkcji energii elektrycznej i ciepła najpóźniej do 2035 roku.

Zgodnie ze swoją strategią Fortum stale dokonuje przeglądu, optymalizacji i rotacji swojego portfela biznesowego w celu tworzenia wartości i umożliwienia nowego wzrostu. Grupa odniosła sukcesy w przekształcaniu i dekarbonizacji aktywów i obszarów biznesowych. W latach 2020-2021 Fortum przeprowadziło dezinwestycje na łączną kwotę 5,3 mld EUR w obszarach niezwiązanych z podstawową działalnością. 

Podstawowe informacje o obszarze biznesowym Consumer Solutions oraz aktywach ciepłowniczych dywizji City Solutions

Consumer Solutions prowadzi sprzedaż detaliczną energii elektrycznej i gazu w Finlandii, Norwegii, Szwecji, Polsce i Hiszpanii, w tym działalność w zakresie obsługi klienta i fakturowania. Fortum, z około 2,2 milionami klientów, jest największą firmą w krajach nordyckich zajmującą się – pod różnymi markami - sprzedażą detaliczną energii elektrycznej. Firma dostarcza energię elektryczną oraz powiązane usługi dodatkowe i cyfrowe, głównie klientom detalicznym i małym przedsiębiorstwom. W 2021 roku Consumer Solutions zatrudniało około 1180 pracowników.

Dywizja City Solutions prowadzi działalność ciepłowniczą w Polsce, Finlandii i Norwegii. W Polsce Fortum posiada dwie elektrociepłownie i ponad 800 km sieci ciepłowniczych.  Zapewnia ciepło dla około 360 000 gospodarstw domowych we Wrocławiu, Płocku, Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu. W 2021 roku Fortum zatrudniało w Polsce około 290 pracowników w obszarze produkcji i dystrybucji ciepła.

W Finlandii Fortum posiada elektrociepłownię w Espoo oraz jest współwłaścicielem elektrociepłowni w Naantali. W Norwegii Fortum Oslo Varme, spółka Fortum i Miasta Oslo, jest największym dostawcą ciepła sieciowego w kraju.

 

Kontakt dla mediów:

Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji, jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com, tel. +48 662183746