komunikat prasowy

Ponad 31 mln zł zainwestowało Fortum we wrocławską sieć ciepłowniczą

19 Maj 2022, 13:31

7,7 GJ ciepła dostarczyła mieszkańcom w zakończonym sezonie grzewczym firma Fortum będąca właścicielem miejskich sieci ciepłowniczych we Wrocławiu. Ponadto spółka przeprowadziła inwestycje o łącznej wartości ponad 31,1 mln zł, z czego ponad 22,5 mln zł przeznaczono na przyłączenia nowych obiektów do sieci oraz niemal 8,5 mln zł na modernizację i przebudowę istniejącej infrastruktury.

W minionym sezonie grzewczym we Wrocławiu największy popyt na ciepło wśród mieszkańców odnotowano 27 grudnia 2021 roku, gdy temperatura spadła do -7,6 ºC, wówczas Fortum w odpowiedzi na zapotrzebowanie dostarczyło 60 151 GJ ciepła. Ilość dostarczonego ciepła od października 2021 do kwietnia 2022 była niemal taka sama jak w ubiegłym roku.

W ramach prowadzonych inwestycji zmodernizowano 1,1 km sieci ciepłowniczej i wybudowano 10,6 km nowej sieci, których łączna moc wyniosła 60,4 MW. W efekcie tych prac podłączono do sieci 170 obiektów, likwidując 64 tzw. „kopciuchy” w 70 wrocławskich kamienicach. Zmieniając indywidualne paleniska i często przestarzałe piecyki na spełniające najwyższe standardy ogrzewanie sieciowe, Fortum wspiera miasto i jego mieszkańców w osiąganiu celu, jakim jest czyste powietrze dla nas i dla naszych dzieci. Warto tu podkreślić, że według WHO główną przyczyną zanieczyszczonego powietrza jest niska emisja oznaczająca uwalnianie szkodliwych gazów i pyłów z kominów domowych na niskiej wysokości ok 10 m.

Przeprowadzone w sezonie prace obejmowały także przebudowę sieci magistralnej przy ul. Poznańskiej oraz przebudowę sieci ciepłowniczej przy ul. Białoskórniczej oraz ul. Czystej/Kościuszki. Do końca 2022 roku Fortum planuje dalszą modernizację oraz rozbudowę sieci cieplnej, m.in. poprzez kontynuację prac na osiedlu Jagodno czy też podłączenia kolejnych kamienic w ramach programu „Włącz Czystą Energię dla Wrocławia”. Fortum konsekwentnie realizuje tę inicjatywę, która zakłada m.in. rozbudowę sieci ciepłowniczej i rozwój niskoemisyjnych źródeł energii.

– Program ten zakłada m.in., że w ściśle określonym obszarze śródmieścia podłączymy do sieci każdego, kto zgłosi do nas taką chęć. Rewolucyjność naszych działań polega na tym, że przedkładamy walkę ze smogiem oraz optymalizację zużycia energii ponad kwestie opłacalności. Priorytetem bowiem jest dla nas czyste środowisko – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej Fortum - Jak rozwój sieci ciepłowniczej przekłada się na jakość powietrza? Zasada jest prosta – im bardziej jest ona rozbudowana, tym mniejsza tzw. „niska emisja”, która jest jednym z głównych źródeł smogu tak we Wrocławiu, jak i w całej Polsce.

Fortum skupia się także na modernizacji infrastruktury przesyłowej. Największym i najbardziej kosztownym projektem będzie przebudowa sieci magistralnej DN1000 wzdłuż ulic Opolskiej i Krakowskiej. Dodatkowo zaplanowano prace przy ulicach Wiśniowej/Sztabowej oraz Poznańskiej. Atutem tych inwestycji są nowoczesne inteligentne technologie rur preizolowanych z instalacją alarmową pozwalającą na szybką i dokładną lokalizację ewentualnej awarii. Na prace inwestycyjne i modernizacyjne we Wrocławiu Fortum planuje wydać w 2022 roku 57 mln zł.