komunikat prasowy

Prawie dwukrotny wzrost inwestycji w sieć ciepłowniczą Fortum w Płocku

19 Maj 2022, 00:00

Ponad 1,7 GJ ciepła dostarczyła mieszkańcom w mijającym właśnie sezonie grzewczym firma Fortum, do której należy miejska sieć ciepłownicza w Płocku. Spółka na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej przeznaczyła prawie 11,5 mln zł, co stanowi kwotę niemal dwukrotnie większą niż w roku ubiegłym. 

Od października 2021 do kwietnia 2022 Fortum dostarczyło płocczanom o 1,6% mniej ciepła niż w ubiegłym roku. Wynik ten można tłumaczyć cieplejszą zimą i rosnącą wciąż świadomością mieszkańców w kwestii racjonalnego gospodarowania ciepłem. Największy popyt na ciepło w Płocku odnotowano 27 grudnia 2021, kiedy to średnia dobowa temperatura wyniosła -10,1ºC. Tego dnia Fortum w odpowiedzi na zapotrzebowanie dostarczyło mieszkańcom miasta 13 896 GJ ciepła.

W 2021 roku podłączyliśmy 44 nowe obiekty w różnych rejonach miasta. Łączna moc nowych przyłączeń wyniosła 7,8 MW. Rozwijamy także sieć ciepłowniczą, aby ograniczyć tzw. „niską emisję” oznaczającą uwalnianie szkodliwych gazów i pyłów z kominów domowych na niskiej wysokości ok 10 m. Dzięki temu dążymy do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy w Płocku. Kluczowe są dla nas także modernizacje elementów systemu ciepłowniczego, mające na celu wypełnianie naszego podstawowego zadania, jakim jest niezawodne dostarczanie ciepła mieszkańcom – mówi Rafał Ciesielski, kierownik sieci ciepłowniczej Fortum w Płocku.

Fortum stale rozwija system ciepłowniczy w Płocku – sieć zmodernizowano m.in. w rejonie ulic Bielskiej i Armii Krajowej. Jednym z ważniejszych zrealizowanych projektów spółki w Płocku poprawiających efektywność przesyłu ciepła była wymiana izolacji sieci napowietrznych zlokalizowanych w rejonie ulic Przemysłowej, Kostrogaj, Narodowych Sił Zbrojnych, Długiej i Łukasiewicza. Kontynuowano również prace na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku – do sieci ciepłowniczej Fortum podłączyło kolejnych 5 budynków zasilanych wcześniej przez kotłownie olejowe.

W 2022 roku firma planuje dalsze inwestycje sieciowe w Płocku, przeznaczając około 10 mln zł na nowe przyłączenia i unowocześnienie sieci. W ramach dalszej modernizacji sieci napowietrznych zaplanowano wymianę izolacji dla odcinków rurociągów w obrębie ulicy Wiadukt oraz kolejne etapy prac przy ulicach Łukasiewicza, Długiej  i Kostrogaj. Projekt ten jest częściowo dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.  

- Dzięki temu projektowi Fortum wymieni izolację dla ok 90% spośród wszystkich sieci napowietrznych występujących w naszym mieście – dodaje Rafał Ciesielski, kierownik sieci ciepłowniczej Fortum w Płocku.

Planowana jest także budowa sieci cieplnej na potrzeby nowych obiektów w obrębie ulic Targowej i Bielskiej oraz podłączenia do sieci w obrębie ulic Bielskiej, Przemysłowej i Bartoszewskiego. Podjęte zostaną także prace związane z przyłączeniem nowej inwestycji usługowej - Aquaparku.