komunikat prasowy

Zakłócenia dostaw ciepła w Zabrzu i Bytomiu (aktualizacja nr 4)

20 Styczeń 2023, 00:00

Po przeprowadzeniu badań diagnostycznych i analizie części ciśnieniowej kotła, konieczne okazało się dalsze zwiększenie zakresu prac. Serwisanci nadal naprawiają i wymieniają elementy ciśnieniowe kotła. Prace były prowadzone przez całą noc i będą dziś kontynuowane. Dzisiaj, w piątek, w godzinach popołudniowych planowane jest prześwietlenie spoin (RTG) oraz badania ultradźwiękowe potwierdzające poprawne wykonanie naprawy. Po dopuszczeniu kotła do pracy przez Urząd Dozoru Technicznego i demontażu rusztowania rozpoczniemy proces uruchomienia instalacji. Przewidujemy, że przywracanie prawidłowych parametrów ciepła rozpocznie się w sobotę w godzinach przedpołudniowych.

Mimo awarii, ciepło jest ciągle dostarczane do odbiorców, choć w mniejszej ilości.