komunikat prasowy

Zakłócenia dostaw ciepła w Zabrzu i Bytomiu (aktualizacja nr 5)

21 Styczeń 2023, 00:00

Wszystkie naprawy kotła zakończyły się pomyślnie. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonych badań oraz dokonany dzisiaj, 21 stycznia po północy, odbiór prac z wynikiem pozytywnym przez Urząd Dozoru Technicznego. Zdemontowaliśmy rusztowanie i o godz. 9:30 rozpoczęliśmy proces uruchamiania kotła. Stopniowo zwiększamy dostawy ciepła. Proces musi być rozłożony w czasie ze względu na wymagania techniczne i technologiczne kotła. Kaloryfery powinny być wyraźnie cieplejsze dzisiaj w godzinach wieczornych.