komunikat prasowy

Fortum ogłasza pierwsze postępowania zakupowe dla Wrompy - projektu wrocławskiej pompy ciepła

17 Luty 2023, 11:38

Fortum rozpoczęło postępowania na pakiety zakupowe w związku z realizacją projektu budowy Wrompy - systemowej pompy ciepła będącej pierwszym zielonym źródłem zasilania dla miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu. Łącznie w realizacji projektu wrocławskiej pompy ciepła przewidziane jest 18 pakietów zakupowych, na które postępowania zakupowe zostaną ogłoszone do końca drugiego kwartału 2023 r.

Pierwsze postępowania dotyczą dostawy i montażu urządzeń energetycznych oraz obiektów kontenerowego zaplecza biurowego dla realizowanej inwestycji. Informacje na temat prowadzonych postępowań zakupowych dotyczących realizacji projektu wrocławskiej pompy ciepła zostały ogłoszone w internetowej bazie zapytań ofertowych „Baza Konkurencyjności” zawierającej ogłoszenia beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz na platformie zakupowej Logintrade.

Zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi dokumentami i do składania ofert:

  1. Dostawa, montaż urządzeń energetycznych wraz z wykonaniem testów i pomiarów kontrolnych.

    Baza Konkurencyjności: link
    Logintrade: link

  2. Dostawa, montaż, utrzymanie w czasie realizacji budowy i demontaż po zakończeniu robót budowlanych obiektów kontenerowego zaplecza biurowego wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym i wykonaniem robót towarzyszących.

    Baza Konkurencyjności: link
    Logintrade: link

Wrompa - wrocławska pompa ciepła, zostanie zbudowana na terenie przepompowni ścieków Port Południe we Wrocławiu. Z systemem ciepłowniczym Fortum zostanie połączona siecią o długości kilometra i średnicy pół metra. Zgodnie z harmonogramem, uruchomienie inwestycji nastąpi w kwietniu 2024 roku. Wartość zadania to 82 mln złotych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie 18 mln złotych oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 3 mln złotych.