komunikat prasowy

Fortum aktualizuje strategię, aby napędzać czystą transformację

02 Marzec 2023, 00:00

Fortum aktualizuje strategię, aby napędzać czystą transformację; nowe cele finansowe i polityka dywidendowa oraz bardziej ambitne cele środowiskowe

  • Strategiczne priorytety Fortum to dostarczanie niezawodnej czystej energii i dekarbonizacja przemysłu w krajach nordyckich.

  • Zaktualizowane wytyczne finansowe w celu zapewnienia ratingu kredytowego na poziomie co najmniej BBB i optymalnej elastyczności finansowej dla przyszłego wzrostu: współczynnik długoterminowego zadłużenia netto do porównywalnej EBITDA na poziomie 2,0 - 2,5x.

  • Zdyscyplinowany wzrost w obszarze czystej energii połączony z nakładami inwestycyjnymi do kwoty 1,5 mld euro w latach 2023 - 2025. Zastosowane zostaną kryteria inwestycyjne projektu na poziomie WACC (średni ważony koszt kapitału) + 150-400 punktów bazowych.

  • Zaktualizowana polityka dywidendy ze wskaźnikiem wypłaty na poziomie 60-90 proc. porównywalnego EPS. Rada Dyrektorów Fortum proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,91 EUR na akcję za rok 2022, co odpowiada wypłacie 75 proc. w oparciu o porównywalny zysk na akcję w wysokości 1,21 EUR (z wyłączeniem operacji w Rosji).

  • Wyższe ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji wraz ze zaktualizowanymi celami, aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla już do 2030 r., odejść od węgla do końca 2027 r., cel w zakresie określonych emisji i zaangażowanie w SBTi (1,5°C) oraz cele w obszarze bioróżnorodności.

    Więcej informacji na temat aktualizacji strategii Fortum w języku angielskim w komunikacie: Inside information: Fortum renews strategy to drive clean transition; new financial targets and dividend policy and more ambitious environmental targets | Fortum