komunikat prasowy

Nieruchomości poprodukcyjne Elektrociepłowni Miechowice znalazły nowego właściciela

13 Kwiecień 2023, 11:10

Fortum podpisało umowę sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenie nieczynnej od 2019 roku Elektrociepłowni Miechowice. Nabywcą jest kielecka spółka PBŚ. Sprzedaż objęła m.in. działki o powierzchni ok. 8 ha oraz 27 budynków, w skład których wchodzą m.in.: budynek główny dyrekcji, kotłownia, maszynownia, rozdzielna 110 kV i 6 kV oraz budynek kolejki linowej.

Do czasu wykonania rekonfiguracji linii 110 kV w budynku rozdzielni przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej na terenie Elektrociepłowni Miechowice, Fortum będzie użytkować i eksploatować część obiektów i urządzeń związanych z zasilaniem kotłów szczytowych w Bytomiu wraz z przynależną infrastrukturą.