komunikat prasowy

Nie czekajmy z transformacją. Za nami IV Kongres GOZpodarka

11 Październik 2023, 11:11

Jeśli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy nadać priorytet transformacji energetycznej. To refleksja, która płynie z tegorocznego PRECOP28, dwudniowej konferencji klimatycznej zorganizowanej w tym roku w Katowicach. W tym roku Fortum w drugim dniu konferencji zorganizowało wydarzenie towarzyszące - IV Kongres GOZpodarka. Odejście od węgla w ciepłownictwie i gospodarka o obiegu zamkniętym były wiodącymi tematami debat zorganizowanych w ramach Kongresu GOZpodarka. 

 

W Polsce wciąż ok. 70% energii pochodzi z paliw kopalnych. Tak ważna część naszego życia, jaką jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej, musi się zmieniać wraz ze zmieniającymi się potrzebami świata. Nadszedł czas na dekarbonizację i należy przejść na rozwiązania zero lub niskoemisyjne.  

 

Sektor ciepłowniczy nie ma tyle czasu by czekać na wprowadzanie zmian do 2050 roku. Muszą one nadejść znacznie szybciej. Odchodzimy bowiem od węgla nie po to, by spełniać wymagania, ale by być konkurencyjnym względem innych dostawców. Jeśli tego nie zrobimy, systemy ciepłownicze, które są naszym skarbem narodowym i które budowaliśmy pokoleniami, przestaną funkcjonować. Powinniśmy je chronić, utrzymać ich konkurencyjność, a co za tym idzie skutecznie je dekarbonizować - mówił w trakcie panelu Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce. Nie ma na to jednak uniwersalnej metody. Ciepłownictwo ma charakter lokalny i to właśnie te uwarunkowania powinniśmy brać pod uwagę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla transformacji systemów ciepłowniczych.  

 

Prelegenci wśród największych wyzwań dla ciepłownictwa w Polsce wymienili wydolność i kondycję sieci ciepłowniczej, ale również wykorzystanie ciepła odpadowego i jego niemarnowanie, magazynowanie energii cieplnej oraz wykorzystanie odpadów jako surowców do produkcji ciepła w aglomeracjach miejskich. Zwrócili również uwagę, że ciepłownikom potrzeba odwagi w podejmowaniu inwestycji oraz środków finansowych na ich realizację. 

 

Statystyczny Polak w 2022 roku wytworzył ok. 355 kg odpadów. Ilość generowanych odpadów będzie rosła, a części z nich nie można poddać recyklingowi. I tutaj pojawia się szansa dla branży odpadowej i ciepłowniczej – tę frakcję odpadów można bowiem poddać obróbce termicznej i wytworzyć z nich energię cieplną oraz elektryczną. O niej rozmawiali prelegenci drugiego panelu kongresu GOZpodarka: Co dalej z termicznym przekształcaniem odpadów? 

 

Jak podkreślał podczas panelu Mariusz Dzikuć,  dyrektor ds. rozwoju biznesu w Fortumzawsze zostaje frakcja odpadów, których nie można poddawać recyklingowi. Mogą one być jedynie składowane lub można wytworzyć z nich energię. Na ten moment termiczne przekształcanie odpadów to najbardziej optymalna metoda ich zagospodarowania. Co ciekawe, nie musi być to rozwiązanie emisyjne. Realizujemy w Fortum projekt, który polega na wychwytywaniu emisji dwutlenku węgla ze spalania odpadów, a następnie przetwarzaniu jej w wysokiej jakości surowce np. tworzywa sztuczne.