Jak wytwarzamy energię

Mamy doświadczenie w produkcji energii bez emisji dwutlenku węgla w elektrowniach wodnych i jądrowych oraz w wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Rozwijamy energetykę przyjazną środowisku naturalnemu.

Globalna produkcja energii w 2022

Energy production
44,2

energia elektryczna (TWh)

District heating
5,3

ciepło (TWh)

Low emissions
97%

energii elektrycznej wolnej od CO2

Wysoka doskonałość operacyjna zapewnia niezawodne działanie

Hydro power
99.5%

Dostępność energii wodnej

CHP
93.2%

Dostępność energii w skojarzeniu z ciepłem i mocą (CHP)

Nuclear power
87.7%

Współczynnik obciążenia elektrowni jądrowej Loviisa w Finlandii

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Kogeneracja

Wytwarzamy ciepło i prąd w skojarzeniu. Oba produkty powstają w jednym procesie technologicznym zwanym kogeneracją. Dzięki temu paliwo wykorzystywane jest w sposób najbardziej efektywny, a wpływ na środowisko jest minimalny. Podstawą produkcji są paliwa dostępne lokalnie, takie jak węgiel, biomasa lub odpady. 

Energetyka jądrowa

Jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem kilku elektrowni jądrowych. Odgrywają one ważną rolę w systemie elektronenergetycznym, ponieważ wytwarzają w sposób niezawodny i stabilny energię wolną od emisji dwutlenku węgla. 

Przeczytaj więcej o naszym programie OOŚ elektrowni Loviisa w Finlandii

Energetyka wiatrowa i solarna

Ziemia w ciągu zaledwie dwóch godzin otrzymuje taką ilość energii słonecznej, jaką ludzkość zużywa przez cały rok. Musimy korzystać z tego potencjału, dlatego aktywnie rozwijamy nasze instalacje solarne. Równolegle inwestujemy też w energetykę wiatrową, która w ciągu ostatnich kilku lat stała się najszybciej rozwijającą się formą produkcji energii elektrycznej na całym świecie.

Energetyka wodna

Uważamy, że energetyka wodna będzie odgrywać istotną rolę w systemach opartych na źródłach odnawialnych. Elektrownie wodne są w stanie zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej uzupełniając produkcję ze źródeł wiatrowych i słonecznych.  

Earth globe

Nasze elektrownie

Fortum posiada ponad 150 elektrownii, w tym: wodne, CHP (combined power and heat), kondensacyjne, nuklearne, słoneczne, wiatrowe. Jesteśmy trzecim co do wielkości wytwórcą energii w krajach Nordyckich i jednym z wiodących producentów globalnie.

Poznaj nasze elektrownie