Jak wytwarzamy energię

Mamy doświadczenie w produkcji energii bez emisji dwutlenku węgla w elektrowniach wodnych i jądrowych oraz w wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Rozwijamy energetykę przyjazną środowisku naturalnemu.

Globalna produkcja energii w 2020

Energy production
142.1

energia elektryczna (TWh)

District heating
29.6

ciepło (TWh)

Low emissions
45%

energii elektrycznej wolnej od CO2

Wysoka doskonałość operacyjna zapewnia niezawodne działanie

Hydro power
99.5%

Dostępność energii wodnej

CHP
93.2%

Dostępność energii w skojarzeniu z ciepłem i mocą (CHP)

Nuclear power
87.7%

Współczynnik obciążenia elektrowni jądrowej Loviisa w Finlandii

people sitting on the bench
Gospodarka Obiegu Zamkniętego
budynek elektrociepłowni

Kogeneracja

Wytwarzamy ciepło i prąd w skojarzeniu. Oba produkty powstają w jednym procesie technologicznym zwanym kogeneracją. Dzięki temu paliwo wykorzystywane jest w sposób najbardziej efektywny, a wpływ na środowisko jest minimalny. Podstawą produkcji są paliwa dostępne lokalnie, takie jak węgiel, biomasa lub odpady. 

żółta maszyna

Energetyka jądrowa

Jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem kilku elektrowni jądrowych. Odgrywają one ważną rolę w systemie elektronenergetycznym, ponieważ wytwarzają w sposób niezawodny i stabilny energię wolną od emisji dwutlenku węgla. 

Przeczytaj więcej o naszym programie OOŚ elektrowni Loviisa w Finlandii

turbiny wiatrowe wodne w chmurach

Energetyka wiatrowa i solarna

Ziemia w ciągu zaledwie dwóch godzin otrzymuje taką ilość energii słonecznej, jaką ludzkość zużywa przez cały rok. Musimy korzystać z tego potencjału, dlatego aktywnie rozwijamy nasze instalacje solarne. Równolegle inwestujemy też w energetykę wiatrową, która w ciągu ostatnich kilku lat stała się najszybciej rozwijającą się formą produkcji energii elektrycznej na całym świecie.

elektrownia wodna

Energetyka wodna

Uważamy, że energetyka wodna będzie odgrywać istotną rolę w systemach opartych na źródłach odnawialnych. Elektrownie wodne są w stanie zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej uzupełniając produkcję ze źródeł wiatrowych i słonecznych.  

Earth globe

Nasze elektrownie

Fortum posiada ponad 150 elektrownii, w tym: wodne, CHP (combined power and heat), kondensacyjne, nuklearne, słoneczne, wiatrowe. Jesteśmy trzecim co do wielkości wytwórcą energii w krajach Nordyckich i jednym z wiodących producentów globalnie.