Fortum Silesia S.A.

Fortum Silesia S.A.

FirmaFortum Silesia S.A.
Siedziba i adres Spółkisiedziba w Zabrzu, adres ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka 15, 41–806 Zabrze
Numer KRS0000008208
Oznaczenie właściwego sądu rejestrowegoSąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP648-00-01-289
Wysokość kapitału zakładowegoKapitał zakładowy – 91 232 120 zł – wpłacony w całości

Informacje wpisane/zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego od 1 stycznia 2020 r.

 • W dniu 29.06.2023r. umieszczono dokumenty w Repozytorium Dokumentów Finansowych.
 • Z dniem 22.12.2022r. przyjęto nowe brzmienie Statutu spółki.
 • Z dniem 1.11.2022r. uległ zmianie adres spółki. Nowy adres: ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka 15, 41–806 Zabrze.
 • W dniu 17.06.2022r. zamieszczono dokumenty w Repozytorium Dokumentów Finansowych.
 • Z dniem 1.03.2022r. odwołano prokurenta Włodzimierza Popielewskiego.
 • W dniu 12.06.2021 r. umieszczono dokumenty w Repozytorium Dokumentów Finansowych.
 • W dniu 17.05.2021r. umieszczono dokumenty w Repozytorium Dokumentów Finansowych.
 • Z dniem 28.08.2020r. zmieniono Statut spółki w następujący sposób, że:
  • usunięto: §29, §30, §31; w dotychczasowym §47 ust.2 pkt 1,
  • zmieniono dotychczasową numerację w ten sposób, że dotychczasowe §§ 32-55 stały się odpowiednio §§ 29-52,
  • zmieniono dotychczasowy: §32, §35 ust.1, §36 ust.3,4,5, §38 ust.3, §47 ust.3,
  • zmieniono dotychczasową numerację §47 ust.2, w ten sposób, że dotychczasowe pkt 1-11 w §47 ust.2 stają się odpowiednio pkt 1-10,
  • dodano: §53 ust. 4.
 • W dniu 17.07.2020r. umieszczono dokumenty w Repozytorium Dokumentów Finansowych.
 • W dniu 15.05.2020 r. umieszczono dokumenty w Repozytorium Dokumentów Finansowych.