blog

Zielona energia - moda czy odpowiedzialny wybór?

08 Maj 2019

Tematy związane z odnawialnymi źródłami energii pojawiają się w mediach coraz częściej. Krytycy uważają, że jest to chwilowa moda i niczego to nie zmieni w naszym otoczeniu. Czy na pewno?

Zdjęcie małego chłopca na łące bawiącego się wiatrakiem.

W naszym kraju dominuje energia elektryczna pozyskiwana z węgla kamiennego i brunatnego. Jednak nie jest to rozwiązanie optymalne. Pierwszą kwestią są ograniczone zasoby. Węgiel nie jest surowcem niewyczerpanym, więc jego złoża kiedyś się skończą. Nie nastąpi to co prawda tak szybko, ale wdrażanie rozwiązań alternatywnych jest bardzo ważne, jeśli nie chcemy stać się zależni od węgla importowanego z innych krajów.

Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych

Na świecie do lat 70. XX wieku nie zajmowano się niemal w ogóle kwestią wyczerpania się zasobów surowców służących do wytwarzania energii. Dopiero po kryzysie naftowym rozpoczęły się poszukiwania alternatyw mających na celu choć częściowe zastąpienie paliw kopalnych. Rozpoczęły się badania nad źródłami odnawialnymi. Podobnie wyglądała sytuacja z zanieczyszczeniem środowiska w wyniku stosowania paliw kopalnych. Bardzo długo problem był bagatelizowany przez rządy państw i organizacje międzynarodowe. Obecnie sprawy związane z zieloną energią są na liście priorytetów w polityce państw Unii Europejskiej, a udział OZE (odnawialnych źródeł energii)  stale rośnie. Widać to w przedstawionych poniżej danych Eurostatu. 

Udzial OZE w UE
Udział energii ze źródeł odnawialnych, lata 2004 i 2016 (% końcowego zużycia energii brutto)

Wpływ paliw kopalnych na środowisko

Drugą kwestią jest wpływ na środowisko. Zarówno wydobywanie węgla, jak i jego spalanie, to proces, który wpływa bezpośrednio na zanieczyszczenie polskich miast i wsi. Spalanie węgla powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery pomimo wciąż udoskonalanych technik spalania i poprawy jakości surowca.  Miasta podejmują działania mające na celu ograniczenie spalania węgla w gospodarstwach domowych. Najczęściej wspierają rozwój miejskich sieci ciepłowniczych, a także dofinansowują wymianę pieców na nowoczesne modele, których użytkowanie jest mniej inwazyjne dla środowiska. Wszystkie te działania są oczywiście pozytywne, ale wciąż niewystarczające. Dlatego warto robić coś więcej!

Dziś wiemy już, że odnawialne źródła energii to przyszłość dla kolejnych pokoleń. Energia pozyskiwana ze słońca, wiatru, biomasy czy energia geotermalna stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnej polityki energetycznej opartej na węglu.

Technicznymi kwestiami związanymi z produkcją energii z odnawialnych źródeł zajmiemy się w innym wpisie. W tym natomiast zastanowimy się, czy przeciętny Polak może w ogóle dziś wybrać między zieloną energią a tą pochodzącą z paliw kopalnych.

Aby korzystać z zielonej energii nie musisz instalować u siebie żadnych dodatkowych urządzeń czy paneli. Wystarczy, że wybierzesz u swojego sprzedawcy energii elektrycznej gwarancję zielonej energii. Nie wszyscy sprzedawcy taką usługę posiadają, jednak w przyszłości stanie się to stałym elementem ofert sprzedaży prądu.

Nawet jeśli nie myślisz o ochronie środowiska na co dzień, postaraj się pomyśleć o bliskich. O dzieciach i wnukach, które z pewnością zasługują na to, by żyć w czystym i wolnym od zanieczyszczeń środowisku. Zielona energia to nie chwilowa moda, która została wykreowana w agencjach reklamowych. To odpowiedzialna decyzja, od której zależy nasza przyszłość.