PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. - grupy taryfowe

 

Symbol grupy taryfowej Opis grupy taryfowej
T111

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum na Kiełczowie w mieście Wrocław oraz węzłów cieplnych Fortum; nośnik ciepła - gorąca woda

T121

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum na Kiełczowie w mieście Wrocław; nośnik ciepła - gorąca woda

Z111

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Wrocław oraz węzłów cieplnych Fortum; nośnik ciepła - gorąca

Z111A

Odbiorcy, którzy nie są odbiorcami końcowymi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Wrocław oraz węzłów cieplnych Fortum; nośnik ciepła - gorąca woda

Z121

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Wrocław; nośnik ciepła - gorąca wod

Z121A

Odbiorcy, którzy nie są odbiorcami końcowymi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Wrocław; nośnik ciepła - gorąca woda

C.1.A

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Częstochowa; nośnik ciepła - gorąca woda

C.1.B

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Częstochowa oraz węzłów cieplnych Fortum; nośnik ciepła - gorąca woda

C.1.C

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Częstochowa oraz grupowych węzłów cieplnych Fortum; nośnik ciepła - gorąca woda

C.1.D

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Częstochowa oraz grupowych węzłów cieplnych Fortum i zewnętrznych instalacji odbiorczych Fortum; nośnik ciepła - gorąca woda

A

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Płocku; nośnik ciepła - gorąca woda

B

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Płocku oraz węzłów cieplnych Fortum; nośnik ciepła - gorąca woda

C

Odbiorcy końcowi, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum w mieście Płocku oraz grupowych węzłów cieplnych Fortum; nośnik ciepła - gorąca

OW

Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła lub kotłowni lokalnych, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, opalanych olejem opałowym położonych na terenie miasta Wrocław; nośnik ciepła - gorąca woda

 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - grupy taryfowe

Symbol grupy taryfowej

Opis grupy taryfowej

GW 1

odbiorcy, którzy nie są odbiorcami końcowymi, którym ciepło w postaci gorącej wody dostarczane jest z sieciowego źródła ciepła I sprzedawcy za pośrednictwem sieci ciepłowniczej Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o

A 1 p1

odbiorcy, którzy nie są odbiorcami końcowymi, którym ciepło w postaci gorącej wody dostarczane jest z sieciowego źródła ciepła II sprzedawcy, na potrzeby centralnego orzewania i ciepłej wody użytkowej, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 5 sprzedawcy do sieci ciepłowniczej będącej własnością Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A

Symbol grupy taryfowej Opis grupy taryfowej

WGPEC

odbiorcy ciepła w postaci wody gorącej pobierający ciepło bezpośrednio z Elektrociepłowni Płock PKN ORLEN S.A