blog

Ogrzewanie w bloku - pytania i odpowiedzi

10 Kwiecień 2020, 09:34

bloki niskie wielorodzinne

Dlaczego kaloryfery się zapowietrzają? Czy muszę płacić za ogrzewanie części wspólnych? Dlaczego w sąsiednim bloku już grzeją a w moim ogrzewania jeszcze nie włączono? Te i wiele innych pytań zadaliście nam na profilu na Facebooku. Zebraliśmy je w jedno miejsce i przygotowaliśmy odpowiedzi.

Płacę 2900 zł rocznie za ogrzanie mieszkania o powierzchni 50m2, czy to dużo?

Ta kwota to stosunkowo wysoka opłata. Dzieląc tę kwotę na 12 miesięcy oraz przez metraż mieszkania, uzyskujemy kwotę prawie 5 zł/m2 za miesiąc. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że roczne zużycie ciepła na ogrzanie jednego m2 mieszkania wynosi około 250 kWh/m2. Takie standardy dotyczyły budynków z lat 70-80 XX w., które nie przeszły procesu termomodernizacji. Warto zwrócić uwagę, że na zużycie ciepła wpływ mają również indywidualne preferencji co do temperatury w mieszkaniu, częstotliwości i sposobu wietrzenia mieszkania.

Czy mogę założyć ogrzewanie indywidualnie?

Systemy ogrzewania dużych budynków mieszkalnych budowane są dla całego obiektu często już na etapie deweloperskim. Pozwala to na optymalizację kosztów, a także utrzymania np. kotłowni czy węzła. Decyzję o sposobie ogrzewania podejmuje właściciel. Jeśli więc wspólnota zgodnie ustali inne sposoby grzania lub chłodzenia, to jest taka możliwość. Na przykład poprzez montaż klimatyzatorów, które mogą grzać i chłodzić mieszkania. Natomiast jeśli chodzi o ciepło sieciowe od Fortum, to tutaj nie mamy technologicznej możliwości, aby podłączyć jedno mieszkanie. Natomiast na niektórych obszarach podłączamy domki jednorodzinne.

Czy można samemu wymienić kaloryfer w bloku?

Większość zarządców budynków wielorodzinnych wymaga, aby ta czynność była uzgadniana z zarządcą. Jest to spowodowane troską o dobry dobór mocy grzejnika, ale również koniecznością stosowania grzejników z odpowiednich materiałów np. W instalacjach zasilanych wodą z sieci ciepłowniczej nie należy, wręcz nie wolno, stosować grzejników wykonanych z aluminium. Proponujemy uzyskanie odpowiedzi na to pytanie od zarządcy. Przed wymianą grzejnika należy opróżnić wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania z wody, co zwykle zarządca uzgadnia z dostawcą ciepła.

W jakich jednostkach liczy się zużycie ciepła?

Ciepło jest rodzajem energii, więc jednostką energii w układzie SI jest J (dżul). W rozwiązaniach ciepłowniczych zwykle posługujemy się jej wielokrotnością, czyli GJ (gigadżul). Możemy także spotkać się z kWh (kilowatogodzina) jako jednostką strumienia energii.

Czym są podzielniki ciepła i jak działają?

Podzielnik to urządzenie elektroniczne lub wyparkowe montowane na grzejniku, którego zadaniem jest określenie sposobu korzystania z instalacji grzewczej (grzejnika) w danym pomieszczeniu. Najczęściej spotykane urządzenia elektroniczne rozpoczynają naliczanie tzw. Jednostek rozliczeniowych, gdy różnica pomiędzy temperaturą powierzchni grzejnika a temperaturą w pomieszczeniu przekracza ustaloną wartość. Jednostki naliczane są częściej, gdy różnica temperatur jest większa (te urządzenia nie liczą zużycia ciepła, one liczą umowne jednostki rozliczeniowe, które następnie są wykorzystywane do rozliczeń ilości ciepła dostarczonego do budynku na cele grzewcze)

Czy obowiązuje dyrektywa Unii Europejskiej o obowiązku posiadania podzielników ciepła w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnocie mieszkaniowej?

Podstawą do rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do budynku wielorodzinnego w Polsce jest ustawa Prawo energetyczne.

Uważam, że płacę wysokie rachunki za ciepło a temperatura jest dla mnie zbyt niska, czy mogę zlikwidować podzielniki?

Kwestia sposobu rozliczania ciepła w budynku wielorodzinnym jest uregulowana w Regulaminie rozliczeń, którego obowiązek sporządzenia i uchwalenia spoczywa na zarządcy budynku. W tej sprawie należy zapoznać się z zapisami w Regulaminie, jaki obowiązuje na danym budynku.

Jeśli w mieszkaniu, mimo ciągłej pracy grzejników jest zimno, należy sprawdzić kilka rzeczy:

 1. Czy kaloryfer nie jest zapowietrzony?

 1. Czy kaloryfer jest odsłonięty (czy nie zasłaniają go meble, fotele, kwiaty)?

 1. Czy zasłony nie zasłaniają kaloryfera?

W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z administratorem w celu sprawdzenia sprawności ogrzewania lub występowania tzw. mostów termicznych (miejsce w budynku o zwiększonej stracie ciepła).

Czy można zrezygnować z ogrzewania i kaloryferów (wymontować je). Czy sąsiedzi mogą się wtedy skarżyć, że moje zimne pomieszczenia chłodzą ich mieszkania?

Tu ponownie odsyłamy do zarządcy danego budynku i do regulaminu jaki obowiązuje wspólnotę. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z kaloryferów będzie miała wpływ na działanie ogrzewania w pozostałych pomieszczeniach/mieszkaniach. Ściany wewnętrzne nie posiadają izolacji termicznej więc ciepło będzie przepływać pomiędzy pomieszczeniami.

Jak prawidłowo wentylować mieszkanie w zimie?

Mieszkania należy wietrzyć krótko i intensywnie, najlepiej w przeciągu (otwarcie okien na przestrzał), co ważne - wcześniej zakręcając zawory termostatyczne. Długotrwałe wietrzenie przy odkręconych zaworach termostatycznych spowoduje wzrost kosztów ogrzewania.

Dlaczego lepiej kłaść firany na parapet? Jak działa strumień ciepła kaloryfera?

Grzejnik przekazuje ciepło do pomieszczenia za pomocą konwekcji, tzn. zimne powietrze, które jest w dolnej części pomieszczenia (przy podłodze) jest ogrzewane przez grzejnik i unosi się ku górze. Jest to naturalny proces, który może zostać zakłócony przez każdą przeszkodę znajdującą się w pobliżu grzejnika (np. firany, zasłony, meble, zabudowa kaloryfera).

Jak rozliczane jest ciepło, jeśli zdecyduję się na demontaż podzielników?

Zasady rozliczania ciepła są określone w regulaminie, więc ponownie odsyłamy do regulaminu obowiązującego wspólnotę. Są tam opisane jakie koszty będzie ponosił lokator w momencie, kiedy nie zgodzi się na montaż podzielników wyparkowych.

Dlaczego mam też płacić za ogrzewanie klatki schodowej?

Zgodnie z ustawą (regulującą wspólnoty mieszkaniowe) każdy członek wspólnoty ma obowiązek partycypować w kosztach ogrzewania części wspólnych.

Dlaczego i kiedy należy odpowietrzać kaloryfer?

Instalacja wewnętrzna, w tym grzejniki, zapowietrza się, gdy w sezonie remontowym instalacja jest opróżniana z nośnika ciepła (wody). Standardowo instalacja wewnętrzna powinna być stale i ciągle uzupełniona odpowiednią ilością wody. Przy naprawach, usuwaniu usterek lub wymianie grzejnika część wody zostaje usunięta z instalacji, a w to miejsce wchodzi powietrze. Tym samym powietrze, które gromadzi się w najwyższych punktach blokuje przepływ wody i powoduje brak ogrzewania. Gdy w mieszkaniu zawory termostatyczne ustawione są w pozycji 5.0 (max) a grzejniki nadal są zimne (przy ciepłych pionach lub gorących grzejnikach u sąsiada) to bardzo prawdopodobne jest, że grzejnik uległ zapowietrzeniu. W przypadku gdy grzejnik nie jest wyposażony w zawór odpowietrzający jego odpowietrzenia powinien dokonać fachowiec, po którego należy zadzwonić do administratora budynku.

Ile kosztuje ogrzewanie klatki schodowej?

Nie prowadzimy takich wyliczeń.

Dlaczego płacę za ogrzewanie latem?

Opisaliśmy ten temat w osobnym artykule.

W budynku sąsiednim już grzeją, a w moim bloku kaloryfery nadal są zimne, dlaczego?

Istnieje kilka powodów takiej sytuacji:

 1. Decyzja administratora
  Najprostszy powód to to, że administrator tego drugiego budynku podjął decyzję o włączeniu ogrzewania.

 2. Awaria
  Kolejnym powodem może być po prostu jakaś awaria.

 3. Pomiary automatyki pogodowej
  Większość węzłów cieplnych jest wyposażona w tzw. automatykę pogodową, która steruje dostawami ciepła do budynku. Jedną z funkcjonalności takiej automatyki jest samoczynne uruchamiania ogrzewania w przypadku spadku temperatury zewnętrznej poniżej wartości ustalonej przez zarządcę lub administratora budynku. Bardzo często zdarza się, zwłaszcza w okresie końca lub początku sezonu grzewczego, sytuacja opisana w pytaniu, czyli że jeden budynek grzeje, a drugi nie. Przyczyną mogą być różnice we wskazaniach temperatury zewnętrznej mierzonej przez czujniki umieszczone na zewnątrz budynku a te różnice mogą wynikać zarówno z błędów metrologicznych czujników, czy też faktycznych różnic w temperaturze zewnętrznej przy jednym jak i drugim budynku.

Gdzie znajdę informacje o awariach?

Jeśli chodzi o bieżące informacje na temat przerw w dostawie ciepła w Twojej okolicy to zachęcam odwiedzić interaktywną mapę Fortum.

Informacje na ten temat może mieć także każdy kto zainstaluje bezpłatną aplikację Moje Fortum, niezależnie od tego czy ma kontakt bezpośrednio z Fortum czy jest odbiorcą ciepła poprzez Wspólnotę lub Spółdzielnię Mieszkaniową.

Pobierz na Androida
Pobierz na iPhone

Po co odkręcać zawór na max na start sezonu?

Standardowo przed rozpoczęciem sezonu grzewczego lub w jego trakcie, służby uruchamiające węzeł uzupełniają wodę w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania dokonując jednocześnie jej odpowietrzenia. Zwykle wykonywane jest to poprzez przewód powrotny z instalacji grzewczej. Jeżeli któryś z przygrzejnikowych zaworów będzie zamknięty woda nie uzupełni całości instalacji i pozostanie w niej powietrze uniemożliwiające ogrzewanie części mieszkań. Tego typu prośba (o odkręcenie zaworu na max) ze strony administracji budynku są bardzo ważne i powinny być spełnione przez mieszkańców. Na pewno ułatwi to płynny start sezonu grzewczego.

Dlaczego w mieszkaniach szczytowych kaloryfery są częściej zapowietrzone?

Bardziej prawidłowe jest to, że kaloryfery w mieszkaniach najwyżej położonych (w danym budynku) są najczęściej zapowietrzone, ponieważ powietrze, lżejsze od wody, gromadzi się w górnej części instalacji.