Zobacz nagranie z webinaru z udziałem Pana Michała Substyka

Oszczędności energii w czasach wysokich podwyżek w świetle najnowszych przepisów prawa
budynki

Znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – co nowe przepisy oznaczają dla odbiorców ciepła sieciowego?

Blog ZARZĄDZAJ SMART / Co słychać w branży?

marzec 2023

1 marca weszły w życie nowe przepisy, których celem jest wsparcie odbiorców ciepła systemowego w kontekście trudnej sytuacji na rynku paliw – rząd wprowadził rozwiązanie precyzujące maksymalną podwyżkę stawki za energię. Wyjaśniamy, jak można z niego skorzystać oraz co konkretnie oznaczają te zmiany zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i samych odbiorców ciepła.

Destabilizacja rynków surowcowych przełożyła się na gwałtowny wzrost cen energii w całej Europie. Część krajów podjęła kroki, by choć w jakimś stopniu ograniczyć wynikające z tego faktu obciążenia finansowe, których doświadczają zarówno osoby prowadzące gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorcy czy podmioty użyteczności publicznej. Nie inaczej jest w przypadku Polski, w której również podjęto działania mające na celu ochronę konsumentów.

Co znajdziesz w artykule:

Drastycznych podwyżek cen energii nie będzie

Wprowadzoną ochronę cen ciepła reguluje Ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295). Mechanizm wsparcia ruszył po opublikowaniu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki maksymalnych stawek, jakie przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować w rozliczeniach dla poszczególnych grup taryfowych. Chodzi o to, by odbiorcy jak najmniej odczuli skutki zamieszania na rynku energetycznym i by ceny drastycznie nie wzrosły.

W praktyce ustawa daje gwarancję, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalny wzrost cen ciepła systemowego netto nie przekroczy 40% stawek, jakie obowiązywały na dzień 30 września 2022 r. Rozwiązanie obejmuje pełne koszty, jakie ponosi odbiorca – wszystkie elementy składowe rachunku: ceny za zamówioną moc cieplną, ceny nośnika ciepła, stawki opłat stałych za usługi przesyłowe, stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe, stawki opłat za ciepło.

Co ważne, nowe regulacje przełożą się nie tylko na bieżące rozliczenia, ale wniosą coś jeszcze. Jako że obniżona cena obowiązuje z mocą wsteczną, odbiorcy którzy od 1 października poprzedniego roku płacili za ciepło więcej, niż określają to nowe przepisy, odzyskają tę nadwyżkę – faktury zostaną skorygowane. Oznacza to, że ich kolejne rachunki mogą zostać pomniejszone o tę różnicę. Warto podkreślić, że nie ma żadnego limitu zużycia, który ograniczałby to wsparcie.

Kto może skorzystać z rządowego rozwiązania?

Ustawa przewiduje ochronę tzw. wrażliwych odbiorców ciepła systemowego. W myśl zawartych w niej zapisów zalicza się do tej grupy:

  • gospodarstwa domowe,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • podmioty publicznej opieki zdrowotnej,
  • organizacje pozarządowe,
  • placówki oświatowe,
  • jednostki organizacji pomocy społecznej,
  • kościoły.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Pełnomocnicy poszczególnych odbiorców muszą złożyć stosowne oświadczenia u przynależnego im dystrybutora energii. W przypadku spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych będą to ich zarządcy.

Zgodnie z nowymi przepisami dostawców obowiązują trzy systemy wyznaczania cen ciepła i rozliczeń z odbiorcami. Pierwszy z nich zakłada, że całościowa cena energii nie może przekroczyć odpowiednio: 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym; 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach. Zgodnie z drugim mechanizmem koszt energii może wzrosnąć maksymalnie o 40% w stosunku do stawek aktualnych na dzień 30 września 2022 r. Z kolei dla ostatniego systemu bazą mają być taryfy bezpośrednio zatwierdzone przez Prezesa URE..

Sprzedawca ciepła ma obowiązek zastosowania jednego z trzech wspomnianych systemów rozliczeń, a następnie dokonania korekty faktur. Co ważne, musi to być mechanizm, który jest najkorzystniejszy dla odbiorcy. Wszystko to może się przełożyć na obniżenie rachunków za energię w kolejnych miesiącach. Zarządcy powinni poinformować lokatorów o zarówno o wprowadzonych zmianach jak i nowych stawkach.

Racjonalne korzystanie z ciepła zawsze w cenie

Warto pamiętać, że jednostkowe koszty ogrzewania budynków i mieszkań zależą nie tylko od ceny ciepła, ale i od jego zużycia, wynikającego z takich czynników jak typ budynku m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu czy warunki atmosferyczne jak temperatura, wiatr czy wilgotność. Cena ciepła, którą płaci użytkownik końcowy w budynku wielorodzinnym, zależy też od jego potrzeb i nawyków. O tym, jak ważne jest edukowanie odbiorców w kwestii tego w jaki sposób racjonalnie korzystać z ciepła, by móc jednocześnie oszczędzać, pisaliśmy w artykule Wspólnie włączmy ekologiczne myślenie – razem możemy więcej.

 

plakaty fortum

Pobierz materiał i poszerzaj wiedzę mieszkańców jak mądrze korzystać z energii i oszczędzać!

Często bywa, że mieszkaniec jest przekonany, że postępuje prawidłowo, a jednak nie ma świadomości. Przygotowaliśmy zestaw wskazówek jak mądrze wykorzystywać zasoby naturalne i jednocześnie obniżyć swoje rachunki. Możesz je wydrukować i powiesić na klatce lub dołączyć do korespondencji mailowej. To takie proste, a może zmienić wiele!

Pobierz
Contact by email

Zapisz się do Newslettera

Zobacz inne artykuły

gazety i laptop - zarządzaj smart

WSZYSTKIE ARTYKUŁY

Zobacz więcej ciekawych i przydatnych publikacji z branży

Zobacz

ZAPYTAJ EKSPERTA

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i dowiedź się więcej na nurtujący Cię temat.

ZNAJDŹ ODPOWIEDŹ

Sprawdź odpowiedzi Ekspertów na zadane pytania