PRAWO I FINANSE

Obowiązki zarządcy wynikające ze zmian w prawie energetycznym. Jak spełnić wymogi i usprawnić pracę?

PRAWO I FINANSE

Praktyczną pomocą w spełnianiu wymogów są kompleksowe usługi cyfrowe. Na czym polegają i w jakim zakresie mogą przynieść wsparcie w codziennej pracy?

Czytaj dalej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku obowiązkowe po wprowadzeniu nowelizacji ustaw

PRAWO I FINANSE

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej będzie dotyczył wszystkich właścicieli i zarządców budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, zarówno nowych, jak i tych istniejących. O czym świadczy ten dokument, czy każdy musi go mieć i jakie przewidziany są kary za jego brak?

Czytaj dalej

Renowacja budynków wyzwaniem infrastrukturalnych Polski

PRAWO I FINANSE

Polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Dzięki przyjętej Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków (DSRB) poprawić ma się efektywność energetyczna budynków, a także jakość powietrza, spadnie emisja CO2 i poprawi się komfort mieszkańców.

Czytaj dalej

Co zmienia nowelizacja ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych?

PRAWO I FINANSE

Przyjęte rozwiązania pozwolą na zwiększenie zasobu budynków mieszkalnych o wysokim standardzie energetycznym. Umożliwiają między innymi ubieganie się o wyższe wsparcie oraz podnoszą wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej. Inwestorzy będą mogli ubiegać się dodatkowo o wsparcie z nowych instrumentów.

Czytaj dalej

Rozliczenia kosztów ogrzewania po zmianach przepisów

PRAWO I FINANSE

Obowiązujące od 2021 r. nowe przepisy regulujące rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych wprowadziły istotne i ważne zmiany. Co oznaczają dla zarządców i mieszkańców? Jakie urządzenia pomiarowe zamontować?

Czytaj dalej

Finansowanie termomodernizacji w mieszkalnictwie ze środków UE

PRAWO I FINANSE

Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji umożliwia obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Dzięki temu możliwe jest efektywne i odpowiedzialne zarządzanie energią. Dzięki Funduszom Europejskim możliwe jest otrzymanie dofinansowania na te działania.

Czytaj dalej

Audyt energetyczny – pierwszy krok do termomodernizacji

PRAWO I FINANSE

Zużycie energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej w Polsce jest ponad dwa razy większe niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Przeprowadzanie audytów energetycznych, a w ich efekcie termomodernizacji, ma zmienić tę dysproporcję.

Czytaj dalej

Rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych - co oznaczają zmiany w prawie?

PRAWO I FINANSE

Obowiązujące od 2021 r. nowe przepisy regulujące rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych wprowadziły istotne i ważne zmiany. Jak należy je interpretować?

Czytaj dalej