Fortum Monitoring Media

Fortum Monitoring Media baner z logo

Cyfrowa usługa Fortum Monitoring Media umożliwia śledzenie zużycia mediów
(ciepło i woda) na poziomie całego budynku i poszczególnych mieszkań

Fortum kesto
Woda ciepła
Fortum kesto
Woda zimna
Fortum kesto
Ciepło

Realne korzyści od pierwszego dnia!

Korzyści dla Zarządcy

My fortum

Rzetelne dane dot. zużycia mediów dostępne w każdej chwili, w jednym miejscu

Mass market tested

Możliwość rozliczenia zużycia mediów na podstawie faktycznego zużycia, a nie w oparciu o prognozy

Productivity and transformation

Automatycznie pozyskane dane na potrzeby rozliczania mediów (brak konieczności angażowania pracowników i korzystania z usług zewnętrznych)

IT systems

Skuteczny nadzór nad urządzeniami pomiarowymi i efektywna komunikacja dzięki nowoczesnej technologii

Increased efficiency

Szybka identyfikacja usterek zanim staną się problemem

Korzyści dla Mieszkańca

Customer

Większa świadomość zużycia mediów i powiązania z ponoszonymi kosztami

Safety

Alert przecieku (informacja o stałym poborze wody)

Cost efficient

5-10% mniejsze zużycie mediów dzięki porównaniom własnego zużycia do innych w tym samym budynku

District heating outage

Alerty przekroczeń zużycia (powyżej ustalonego, spodziewanego poziomu)

Environmental friendly

Aktywne wsparcie ochrony klimatu

Dobre inwestycje się zwracają

Osobnej wycenie podlegają:

 • Zakup i montaż urządzeń pomiarowych oraz nakładek transmisyjnych
 • Zakup, montaż oraz konfiguracja infrastruktury transmisyjnej (koncentratory, wzmacniacze)
 • Koszty podłączenia i utrzymania infrastruktury transmisyjnej (prąd, internet/GPRS)

Zobacz najczęściej zadawane pytania >>

Dostęp do informacji:

 • Check Dla zarządców to szansa na monitorowanie urządzeń pomiarowych oraz możliwość szybkiego reagowania na awarie i usterki.
 • Check Dla mieszkańców perspektywa na zmianę codziennych nawyków, poprzez możliwość powiązania kosztów z wielkością zużycia.

Zarządzaj nowocześnie i oszczędzaj świadomie

Zobacz jakie funkcjonalności i możliwości daje Fortum Monitoring Media:

 • Dostęp do danych bieżących i historycznych​
 • Raporty dotyczące zużycia mediów​ (ciepło i woda)
 • Alert przecieku i ​przekroczeń zużycia
 • Alerty przekroczeń zużycia​
 • Monitoring i udostępnienie danych dla zarządców i mieszkańców
 • Możliwość powiązania kosztów z wielkością zużycia

Trzy poziomy wsparcia to gwarancja szybkiej i efektywnej pomocy dla Zarządcy:

Customer service
1 linia wsparcia: Obsługa Klienta Fortum
Increased efficiency
2 linia wsparcia: Lokalni inżynierowie
IT systems
3 linia wsparcia: Dział rozwoju

Wybierając Fortum Monitoring Media, inwestujesz bez ryzyka, a poniesione koszty, szybko zaczną się zwracać.


Jak to działa?

 • Check Dane z liczników przesyłane są do centrali zbierającej sygnały za pomocą komunikacji radiowej. Zarządcy budynków mają dostęp 24/7 do bieżących danych, alarmów i powiadomień.
 • Check Zebrane informacje, tak z mieszkań, jak i części wspólnych, trafiają do systemu monitoringu danych.
 • Check Każdy mieszkaniec posiada dostęp do dedykowanej aplikacji. Obserwuje bieżące dane, porównuje, otrzymuje alerty.
District heating
Ciepło to ok. 60-70% całkowitych kosztów za media
Cost efficient
Zmniejszenie temperatury o 1 stopień – to ok 5% niższe koszty ogrzewania

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Czy jest wymaganie używania liczników, umożliwiających zdalny odczyt i od kiedy?
Chevron down
Stosowanie liczników umożliwiających zdalny odczyt jest dobrą praktyką, ułatwiającą prace zarządców, a przez to satysfakcję mieszkańców nowej inwestycji. Na mocy dyrektywy (UE) 2018/2002 w sprawie efektywności energetycznej, od 25 października 2020 r. nowo instalowane liczniki (urządzenia pomiarowe) muszą umożliwiać zdalny odczyt swoich wskazań. Nowelizacja polskiej ustawy o efektywności energetycznej z dnia 22-giego maja 2021r., nakłada obowiązek na właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych, wyposażenia lokali w ciepłomierze i wodomierze z funkcją umożliwiającą zdalny odczyt stanu licznika, o ile jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne, w terminie do 1-go stycznia 2027 r.
Jakie liczniki są wymagane?
Chevron down
System jest kompatybilny ze wszystkimi licznikami przesyłającymi dane otwartym protokołem OMS Wireless M-BUS oraz innymi systemami transmisji, które zapewniają stały dostęp do bieżących odczytów z liczników (na przykład LoRa). W procesie ofertowania rekomendujemy sprawdzone konfiguracje odczytowe oraz oceniamy możliwość integracji z urządzeniami odczytowymi preferowanymi przez klienta.
Jaka jest częstotliwość odczytu danych?
Chevron down
Minimalna częstotliwość danych odczytowych to 1 godzina. Wykorzystanie częstych odczytów, umożliwia szybką reakcję w stanach awaryjnych, takich jak np. wyciek wody, a także zapewnia dobry nadzór nad infrastrukturą odczytową. Poprawia to komfort pracy zarządców, zmniejsza ilość reklamacji dotyczących rozliczeń mediów, a przez to zwiększa się satysfakcję mieszkańców.
Kto będzie serwisował systemy odczytu?
Chevron down
Preferowany model zakłada, że liczniki oraz system odczytu są dostarczane przez tego samego producenta i serwis jest organizowany analogicznie jak dla samych liczników. W przypadku konieczności integracji różnych rozwiązań, rozwiązanie serwisowe jest rozszerzane w zależności od potrzeb (np. dodatkowy serwis dla urządzeń integrujących dane różnych producentów liczników).
W jakich sytuacjach system wygeneruje alarmy?
Chevron down

System komunikuje trzy podstawowe typy alarmów:

 1. alarmy wygenerowane przez same urządzenia (np. ingerencja w optykę urządzenia)
 2. alarmy o braku transmisji danych z koncentratorów oraz urządzeń pomiarowych
 3. alarmy identyfikowane przez system na podstawie analizy przychodzących danych (np. ujemny przyrost zużycia).
Jakiego typu alarmy generuje system?
Chevron down

System generuje alarmy związane z pracą infrastruktury komunikacyjnej oraz alarmy wyliczone na podstawie analizy przychodzących danych. W zależności od producenta urządzeń i zakresu usługi, obsługiwane są następujące typy alarmów z urządzeń:

 • Stały pobór wody / Wyciek wody
 • Próba ingerencji w optykę urządzenia
 • Przyłożenie magnezu do urządzenia
 • Naruszenie (zerwanie) plomby
 • Bateria usunięta lub uszkodzona
 • Ciągły przepływ wsteczny
 • Błąd czujnika temperatury
 • Błąd komunikacji z modułem
 • Przepływ większy niż maksymalny
 • Niski poziom baterii
 • Brak transmisji danych z koncentratora
 • Brak transmisji danych z urządzenia pomiarowego
Czy jest możliwość żeby Fortum pośredniczyło w zakupie urządzeń?
Chevron down

Fortum jest w kontakcie z różnymi producentami urządzeń i jest przygotowane do wspierania procesu doboru odpowiedniej infrastruktury, wstępnej wyceny oraz doprowadzenia do złożenia oferty na montaż, instalację i serwis urządzeń. Najczęściej, oferta końcowa w zakresie urządzeń jest składana bezpośrednio przez partnera Fortum.

Czy muszę posiadać usługę FMM, żeby móc korzystać z innych produktów Fortum?
Chevron down

Usługa Fortum Monitoring Media jest niezależna od usług Fortum Monitoring oraz Fortum Optimum. Ze względu na umożliwienie pełnej kontroli nad infrastrukturą odczytową i zapewnienia dostępu do dobrej jakości danych odczytowych, usługa FMM jest rekomendowana do wykorzystania we współpracy z rozwiązaniami rozliczeń mediów.

Dowiedz się więcej o Fortum Monitoring Media.

Wyślij zapytanie.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
W związku z tym, że zbieramy Twoje dane osobowe, informujemy:

    •    Administratorem Twoich danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o. z siedzibą, we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033402.
    •     Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przetworzenia otrzymanego zgłoszenia oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora opisanych w Polityce Prywatności.
    •     Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonywania swoich praw możesz skontaktować się nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fortum Power and Heat Polska Sp.z o. o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych (w tym newslettera) dotyczących usług oferowanych przez Fortum Power and Heat Polska za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fortum Power and Heat Polska Sp.z o. o. moich danych osobowych w postaci numeru telefonu w celu przedstawienia mi informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Fortum Power and Heat Polska przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy  telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam  prawo do wycofania swojej zgody.

Jeszcze więcej możliwości od Fortum

Fortum Optimum

Zyskaj komfort i zawsze optymalną temperaturę w budynku. Zyskaj komfort i zawsze optymalną temperaturę w budynku

Sprawdź

Rozliczenia indywidualne

Rozwiązanie dla zarządców, którzy chcą sprostać rosnącym oczekiwaniom mieszkańców nieruchomości w kwestii rozliczeń ciepła

Sprawdź

Fortum Monitoring

Zapewnij sobie jeszcze lepszy nadzór nad ogrzewaniem budynku i pracą instalacji wewnętrznych!

Sprawdź