ClickPrice

Racjonalne decyzje zakupu energii i gazu wymagają nowoczesnego narzędzia.

Nasz portal zakupowy ClickPrice to:

Energy market data Kontrola cen giełdowych i pozycji
Chevron down

Nieustanne monito­ro­wanie cen na giełdzie oraz obser­wacja trendów to warunek konieczny uzyskania korzystnej ceny zakupu energii i gazu. Portal Click­Price znacznie ułatwia ten proces, dając dostęp zarówno do aktualnych cen na Towarowej Giełdzie Energii, jak i do interak­tywnych wykresów bazujących na danych histo­rycznych. W zakładce "Pozycje" uzyskać można jasny i czytelny przegląd tego jak kształtują się ceny na poszczególne miesiące.

 

Blog Składanie zleceń / Budowanie strategii zakupowych
Chevron down

Największe potrzeby w postaci zabez­pie­czenia się przed wzrostami i wykorzy­stania okazji giełdowych zapewni Państwu funkcjo­nalność budowania strategii zakupowych. Za pomocą kilku kliknięć wdrożą Państwo dedykowane w Państwa produkcie mecha­nizmy zabez­pie­czające, a systemowe rozwiązanie zabez­pie­czenia ceny na najbar­dziej oczeki­wanym przez Państwa poziomie zagwa­rantuje Państwu nieprze­ga­pienie tych najlep­szych okazji.

Variable price Kontrola zużycia
Chevron down

Doskonale wiemy, że szybki dostęp do pełnego podglądu zużycia w widoku dobowo - godzi­nowym jest bardzo ważny, by efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem. Wychodząc naprzeciw temu oczeki­waniu przygo­to­waliśmy dla Państwa 5 zakładkę w której znajdą Państwo infor­macje na temat Państwa zużycia wraz z możliwością szybkiego exportu do wersji
xls.

Contract comparison Staty­styki i benchmark rynkowy
Chevron down

Rynek pokazał nam się już z tej najlepszej, ale i najgorszej strony w zakresie podej­mo­wania decyzji o zakupie. Zdajemy sobie sprawę, że Klientom bardzo trudno jest ocenić który moment i jaka cena będzie tą właściwą. Właśnie dla tego udostępniamy Państwu podgląd do tego jak w danym okresie postąpili inni Klienci.

News Wiado­mości rynkowe
Chevron down

Filtro­wanie infor­macji rynkowych, które mogą mieć wpływ na zacho­wanie się cen na rynku wymaga ogromnej ilości czasu, a doskonale wiemy, że ten czas chcą Państwo poświęcić na prowa­dzenie swojego biznesu. Dlatego w każdy piątek na portalu pojawiają się nowe raporty rynkowe, w których nasi Analitycy stresz­czają sytuację rynkową wskazując najważniejsze wydarzenia wraz z kierunkiem możliwego zacho­wania się cen w związku z nimi.

Porozmawiajmy o korzyściach z portalu ClickPrice

Umów się z konsultantem

Skorzystaj z naszej bazy wiedzy

Blog
Blog
Sprawdź
Webinar
Webinary
Sprawdź
Society and people
Case studies
Sprawdź
Reports and presentations
Materiały do pobrania
Sprawdź