Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Wrocław)

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu obowiązujące od 1.01.2024 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
NR OWR.4210.62.2023.134.XXII.DBD z dnia 12.12.2023 r.

Sieć ciepłownicza Wrocław

Symbol grupy taryfowej

Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)

stała

zmienna

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

zł/GJ

T111

65 523,46

5 460,29

15,12

T121

46 480,90

3 873,41

12,95

Z111

50 273,86

4 189,49

16,80

Z111A

50 273,86

4 189,49

16,04

Z121

48 764,56

4 063,71

13,48

Z121A

48 764,56

4 063,71

12,72

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111T121, Z111 i Z121 oraz z odbiorcami z grup taryfowych Z111A i Z121A, którzy dokonują zakupu ciepła od FORTUM, będą uwzględniały również:

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW], 
· ceny ciepła [w zł/GJ], 
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111 oraz T121 będą uwzględniały dodatkowo:

· stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe [w zł/MW], 
· stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [w zł/GJ],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

Stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych we Wrocławiu

Symbol grupy taryfowej

Stawki opłat (netto*)

miesięczna za zamówioną moc cieplną

za ciepło

zł/MW

zł/GJ

OW

9 766,16

133,12

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu
obowiązujące od 01.01.2023 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022 r.

Sieć ciepłownicza Wrocław

Symbol grupy taryfowej

Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)

stała

zmienna

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

zł/GJ

T111

56 045,49

4 670,46

12,99

T121

37 275,10

3 106,26

11,07

Z111

48 627,24

4 052,27

16,08

Z111A

48 627,24

4 052,27

15,36

Z121

41 858,90

3 488,24

13,90

Z121A

41 858,90

3 488,24

13,18

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111T121, Z111 i Z121 oraz z odbiorcami z grup taryfowych Z111A i Z121A, którzy dokonują zakupu ciepła od FORTUM, będą uwzględniały również:

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111 oraz T121 będą uwzględniały dodatkowo:

· stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe [w zł/MW],
· stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [w zł/GJ],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.71.2022.134.XX.DB z dnia 15.12.2022 r.

Stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych we Wrocławiu

Symbol grupy taryfowej

Stawki opłat (netto*)

miesięczna za zamówioną moc cieplną

za ciepło

zł/MW

zł/GJ

OW

11 819,52

116,28

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Business ethics

Pełna taryfa Fortum Power and Heat Polska

Sprawdź
Business ethics

Taryfa wytwórcy ciepła we Wrocławiu

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A

Sprawdź
Fortum takuu

Co oznacza symbol grupy taryfowej?

Sprawdź
Mass market tested

Jak czytać fakturę?

Sprawdź
Business ethics

Słowniczek najważniejszych pojęć

Zobacz