Pytania dotyczące Umowy

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawarcia, zmiany oraz przepisania umowy.

1. Najczęściej używane pojęcia

Kim jest Operator, a kim Sprzedawca?
Chevron down

Operator Systemu Dystrybucyjnego (inaczej Operator, Dystrybutor, Dostawca) jest właścicielem infrastruktury (m.in. Twojego licznika), przez którą dostarczany jest prąd/gaz. Dystrybutor jest na stałe przypisany do danego obszaru Polski, więc nie możesz go zmienić.

Sprzedawca wystawia fakturę za zużyty przez Ciebie prąd/gaz oraz realizuje dodatkowe usługi, które możesz nabyć wraz z podpisaniem umowy. Poznaj naszą aktualną ofertę w zakładce Dla Firmy -> Prąd i Gaz dla Firmy.

Czy numer PPE/PPG i numer licznika to to samo?
Chevron down

PPE - Punkt Poboru Energii / PPG - Punkt Poboru Gazu

Numer PPE/PPG nie jest tożsamy z numerem licznika.

PPE/PPG to miejsce, gdzie dostarczany jest prąd/gaz. Każdy Punkt Poboru posiada unikalny numer, na stałe do niego przypisany, natomiast numer licznika to fabryczny numer urządzenia, który może ulec zmianie wraz z jego wymianą.

Jak czytać skróty nazw taryf energii elektrycznej?
Chevron down

C12

C (poziom napięcia sieci) 1 (moc umowna) 2 (ilość rozliczeniowych stref czasowych)

 

Dla przedsiębiorców przeznaczone są taryfy typu A, B, C, rzadko G (pierwszy znak).

Drugi znak 1 oznacza Twoją moc umowną, nie większą niż 40 kW, a 2 pozostałą moc umowną.

Trzeci znak oznacza ilość rozliczeniowych stref czasowych - jedna strefa oznacza, że przez całą dobę masz taką samą cenę za kWh sprzedanego prądu, a w przypadku dwustrefowej taryfy o różnej porze dnia posiadasz inną cenę za kWh sprzedanego prądu.

Jak czytać skróty nazw taryf paliwa gazowego?
Chevron down

01.10.2017 r. nastąpiła detaryfikacja rynku gazu. Oznacza to, że ustaje obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W zawiązku z powyższym od 1 października 2017 roku, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umowy łączących nasze firmy, funkcję Taryfy Sprzedawcy zacznie pełnić aktualny cennik zestaw cen i stawek dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy tj., dostępny na stronie internetowej www.fortum.pl.

Rodzaje Umów

Czym różni się umowa sprzedaży od kompleksowej?
Chevron down

umowa sprzedażowa + umowa dystrybucyjna = umowa kompleksowa

 

 

W przypadku zawarcia umowy kompleksowej, Fortum będzie świadczyć na Twoje potrzeby usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej/paliwa gazowego oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji prądu/gazu. Wówczas otrzymasz jedną fakturę od Fortum, która zawiera w sobie opłaty za dystrybucję i sprzedaż.

W przypadku zawarcia umowy sprzedażowej, Fortum będzie Cię rozliczać wyłącznie za sprzedaż energii elektrycznej. Wówczas otrzymasz dwie faktury - od Fortum, która zawiera w sobie opłaty za sprzedaż oraz od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, która zawiera w sobie opłaty za dystrybucję.

Co to jest umowa rezerwowa, umowa awaryjna i nielegalny pobór gazu?
Chevron down

Umowa rezerwowa to umowa sprzedaży energii elektrycznej, która generuje wysokie opłaty za zużycie energii elektrycznej. Zawiązuje się automatycznie w chwili, kiedy:

  • umowa sprzedaży z Twoim dotychczasowym Sprzedawcą zostanie rozwiązana, a Ty nie wybierzesz do tego czasu nowego Sprzedawcy energii elektrycznej;
  • wybrany przez Ciebie Sprzedawca nie będzie miał możliwości dokonania odpowiedniego zgłoszenia zmiany Sprzedawcy w określonym przez Operatora terminie;
  • Twój dotychczasowy Sprzedawca ogłosi upadłość.

Umowa awaryjna dotyczy sprzedaży gazu, która wchodzi w życie w momencie, gdy Twój obecny Sprzedawca ogłosi upadłość, bądź z innego powodu przestanie wywiązywać się z obowiązku dostarczenia gazu.

Nielegalny pobór gazu następuje wówczas, gdy wypowiesz umowę obecnemu Sprzedawcy nie wybierając na jego miejsce nowego.

3. Zmiana Sprzedawcy na Fortum

Kto realizuje procedurę zmiany Sprzedawcy?
Chevron down

Zrealizujemy za Ciebie wszelkie formalności związane ze zmianą Sprzedawcy, tj. wypowiedzenie umowy dotychczasowemu Sprzedawcy, zgłoszenie zawarcia umowy sprzedaży Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

W jaki sposób następuje zmiana Sprzedawcy?
Chevron down

Krok 1: Podpisujesz umowę kompleksową z Fortum.

Krok 2: W Twoim imieniu wypowiadamy umowę dotychczasowemu Sprzedawcy oraz dokonujemy zgłoszenia umowy u Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Krok 3: Operator Systemu Dystrybucyjnego dokonuje odczytu licznika i przekazuje go do Twojego poprzedniego Sprzedawcy, aby rozliczył Cię końcowo.

Krok 4: Witaj w Fortum. Od teraz jesteśmy Twoim nowym Sprzedawcą.

Fortum w Twoim imieniu, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa, dokonuje zgłoszenia zmiany Sprzedawcy do Operatora na odpowiedniej Platformie Wymiany Informacji, nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 21 dni przed planowaną datą zmiany Sprzedawcy.

Czy podczas zmiany są przerwy w dostawie?
Chevron down

Nie, podczas procesu zmiany Sprzedawcy nie ma przerw w dostawie energii. Zmienia się jedynie firma wystawiająca fakturę za prąd/gaz.

Czy zmieniając Sprzedawcę muszę wymienić licznik?
Chevron down

Nie, nie ma potrzeby wymiany licznika.

Czy zostanę poinformowany o zmianie Sprzedawcy?
Chevron down

Tak, poinformujemy Cię SMS-em o rozpoczęciu i zakończeniu procesu przejścia do Fortum.

Zmiany w Umowie

Jak zmienić taryfę?
Chevron down

Prąd

Grupę taryfową możesz zmienić raz na 12 miesięcy. Najszybciej zrobisz to na eBOK po wejściu w zakładkę „Kontakt”, a następnie „Zmiana grupy taryfowej”. Możesz skorzystać ze wzoru wniosku, który znajdziesz tutaj. Podpisany wniosek prześlij do nas e-mailowo lub listownie. Zgłosimy zmianę do Twojego operatora.

 

Gaz

Grupa taryfowa jest uzależniona od Twojego rocznego zużycia gazu lub mocy umownej. Grupa nie jest zmieniana na wniosek.

Jak mogę zmienić swoje dane kontaktowe?
Chevron down

Skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailowo lub przez zakładkę „Kontakt” na koncie eBOK. Jeśli zmienił się Twój adres e-mail do kontaktu, pamiętaj, aby prośbę o zmianę złożyć z dotychczasowego adresu. Jeśli nie masz takiej możliwości, prosimy, wybierz inny kanał kontaktu.

Jak mogę autoryzować adres e-mail do kontaktu z obsługą klienta?
Chevron down

Twój adres e-mail będzie autoryzowany, jeśli z jego użyciem zarejestrujesz konto na portalu eBOK. Możesz też skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 122 100 000. Prośbę o dodanie adresu e-mail (z jego wskazaniem) możesz też wysłać do nas e-mailowo. Taką dyspozycję sporządź na piśmie, odręcznie podpisz i wyślij do nas jej skan lub zdjęcie na adres %20vip [kropka] poland [małpa] fortum [kropka] com (vip[dot]poland[at]fortum[dot]com).

 

Jak mogę zgłosić zmianę (np. nazwy ulicy) w adresie punktu poboru?
Chevron down

Jeśli zmienił się adres punktu poboru (np. z powodu zmiany lub nadania nazwy ulicy), możemy zaktualizować dane na podstawie dokumentu, który taką zmianę potwierdza. Może to być np. uchwała rady miasta lub gminy.

Co w sytuacji, gdy kończę działalność gospodarczą?
Chevron down

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, czy utrata prawa do lokalu, nie wiąże się z możliwością bezkosztowego rozwiązania umowy. Jeśli nie możesz dalej prowadzić działalności, skontaktuj się z nami. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, dlatego postaramy się znaleźć optymalne rozwiązanie.

Rozwiązanie umowy

Moja umowa wygasła. Co dalej?
Chevron down

Jeżeli Twoja umowa dobiega końca, a nie wysłałeś wypowiedzenia ani nie przedłużyłeś umowy, może ona ulec przedłużeniu na kolejnych 12 miesięcy.

Gdzie mogę wysłać wypowiedzenie umowy?
Chevron down

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy możesz złożyć tylko listownie na adres Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk. Dopuszczamy też formę elektroniczną, jeśli zostanie podpisana z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pamiętaj, że wiążąca jest data wpłynięcia pisma, a nie jego nadania.

Jaki mam okres wypowiedzenia?
Chevron down

Okres wypowiedzenia może być różny i zależy od zapisów w umowie. Jeżeli chcesz zapytać o długość Twojego okresu wypowiedzenia, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z nami. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00 pod numerem 122 100 000.

6. Pytania techniczne

Skąd Fortum bierze gaz, a skąd energię?
Chevron down

Fortum pozyskuje zarówno gaz, jak i energię z różnych giełd. Posiadamy umowy handlowe z najważniejszymi europejskimi graczami na rynku gazu i energii. Na podstawie tych umów nabywamy gaz i energię.

Gdzie zgłosić awarię w układzie dostarczania gazu/prądu?
Chevron down

Awarie najlepiej zgłaszać na numer:

991 – numer alarmowy Pogotowia Energetycznego,

992 – numer alarmowy Pogotowia Gazowego.