zarzadzaj-smart/intligentny budynek
zarządzaj smart - smartfon

Inteligentny budynek na wyciagnięcie ręki – jak poprawić efektywność energetyczną?

Blog ZARZĄDZAJ SMART / Cyfrowe rozwiązania 

wrzesień 2022

Podczas gdy normy efektywności energetycznej dla nowych budynków stają się coraz bardziej rygorystyczne, istniejące obiekty, zarówno publiczne, jak i prywatne, są często niedostatecznie ogrzewane i zużywają dużo energii, głównie z powodu nieodpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz słabej sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Podejmowanie jedynie wybiórczych działań w celu poprawy tego stanu rzeczy nie wystarcza. Jak pokazuje doświadczenie, lepszą efektywność energetyczną budynku można osiągnąć dzięki kompleksowemu podejściu.

Co znajdziesz w artykule:

Właściciele budynków wielolokalowych, dzięki wprowadzeniu rozwiązań, mających na celu poprawę efektywności energetycznej, mogą obniżyć rachunki i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Aby zapewnić mieszkańcom komfort termiczny, konieczne jest podjęcie konkretnych działań – począwszy od ograniczenia nadmiernych strat ciepła.

Standardy energetyczne zgodne z WT2021

Przyjęcie przez Parlament Europejski pakietów klimatycznych znajduje swój wyraz m.in. w warunkach technicznych, jakie stawia się budynkom, w tym w zakresie budowy źródeł ciepła, sieci i innych elementów infrastruktury ciepłowniczej. W przypadku już istniejących budynków podniesienie efektywności energetycznej zapewnia m.in. odpowiednio przeprowadzona termomodernizacja, z którą wiążą się nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także środowiskowe i społeczne.

Dla nowych budynków, dla których pozwolenie na budowę wydano po 31 grudnia 2020 r., obowiązują normy zawarte w WT2021. Nowe wytyczne stworzono m.in. mając na uwadze dobro odbiorcy końcowego. Zastosowanie w budynku inteligentnych rozwiązań, umożliwiających sterowanie ciepłem i reagowanie w czasie rzeczywistym na zachowania mieszkańców pozwolą zadbac o ich komfort cieplny.

Jakie działania warto podjąć?

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków wielolokalowych wyraża się w różnych działaniach. Ich zakres jest sprawą indywidualną każdego projektu. Efektywne wykorzystanie energii w budynku nie jest zasługą jedynie dobrego ocieplenia czy modernizacji systemów instalacyjnych, ale zależy także od stałego utrzymywania prawidłowej i oszczędnej eksploatacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń związanych z użytkowaniem energii. Stałe monitorowanie jej zużycia, dokonywanie oceny poziomu tego zużycia oraz wprowadzanie niezbędnych zmian w ustawieniu urządzeń regulacyjnych, stanowią część systemu zarządzania energią w budynku.

Inteligentne rozwiązania = realne korzyści

Budynki w Polsce odpowiadają za 38 proc. całkowitego zużycia energii i 33 proc. emisji związanych z energetyką. Tymczasem, jak wynika z raportu „Efektywność energetyczna budynków w przyszłym budżecie UE”, zużycie energii w budynkach mieszkalnych można zmniejszyć nawet o 35 proc. Warto podjąć ten wysiłek, ponieważ poprawa efektywności energetycznej budynków to jedyny, trwały sposób na rozwiązanie problemów ze zbyt wysokimi rachunkami.

W odpowiednio zmodernizowanym budynku warto postawić na nowoczesny system prognozowego sterowania węzłem cieplnym. Tradycyjne sterowanie nie uwzględnia dynamicznie zmieniających się warunków, wpływających na sprawność ogrzewania. Inteligentne rozwiązania uwzględniają wiele czynników, w tym takie parametry jak: nasłonecznienie, wiatr czy temperaturę w poszczególnych lokalach.

Zastosowanie sterowania prognozowego systemem ogrzewania budynku obniża zużycie energii na centralne ogrzewanie średnio o 10%. Dodatkową korzyścią jest dostęp do bieżącego monitorowania komfortu cieplnego budynku, co pozwala na wykrycie strat ciepła i nieprawidłowości w regulacji systemu grzewczego. Dzięki tej wiedzy wspólnota ma możliwość świadomego zarządzania wartością średniej temperatury w całym budynku, co umożliwi dalszą optymalizację kosztów. Oszczędności będą widoczne już przy obniżeniu temperatury o zaledwie 1 stopień Celsjusza.

Zobacz inne artykuły

Contact by email

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się

Zobacz inne artykuły

PRAWO I FINANSE

Rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych - co oznaczają zmiany w prawie?

Sprawdź

EKOLOGIA

Smart City — maksymalna jakość życia przy jednoczesnym minimalnym wykorzystaniu zasobów

Sprawdź

ZAPYTAJ EKSPERTA

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i dowiedź się więcej na nurtujący Cię temat. 
Zadaj pytanie